Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Informatiebehoefte preventie en behandeling Jumpers Knee

Onder fysiotherapeuten en onder sporters en trainers van teamsporten met een verhoogde kans op het krijgen van een Jumper’s Knee blessure (basketbal, handbal, korfbal, volleybal) bestaat een duidelijke behoefte aan meer informatie over preventiemogelijkheden en behandelopties van deze en andere knieblessures, zo blijkt uit een inventarisatie in opdracht van de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG).

De Jumper’s Knee (springersknie; patellar tendinopathy) is een veel voorkomende knieblessure bij sporters die regelmatig te maken hebben met sprongbelasting. Door overbelasting raakt de knieschijfpees geïrriteerd en dit veroorzaakt pijn tijdens en na het sporten. In het kader van de KTS groep (Kennis Transfer Sportgezondheidszorg) Jumper’s Knee van VSG verrichtte het Mulier Instituut een inventarisatie naar ervaringen met en kennisbehoefte over de Jumper’s Knee onder sporters (n=270) en trainers (n=44) van vier teamsporten en onder (sport)fysiotherapeuten (n=182).  

Alle (sport)fysiotherapeuten en acht van de tien ondervraagde sporters en trainers geven aan te weten wat een Jumper’s Knee is. De helft van de ondervraagde sporters heeft zelf ervaring met een Jumper’s Knee; basketballers het vaakst, korfballers het minst vaak. De helft van de ondervraagde (sport)fysiotherapeuten meent dat teamsporters vaak niet weten dat de Jumper’s Knee een veel voorkomende klacht is in hun sport, maar eveneens de helft denkt dat sporters vaak ten onrechte denken dat ze een Jumper’s Knee hebben.

Sporters en fysiotherapeuten verschillen deels in hun visie over de behandelwijze van de Jumper’s Knee. Onder sporters is rust is de meest genoemde interventie (74%), vaak in combinatie met oefentherapie (68%). Meer dan negen van de tien (sport)fysiotherapeuten zegt aangepaste training in combinatie met oefentherapie voor te schrijven; slechts de helft noemt (ook) rust.

Vier van de tien sporters, driekwart van de trainers en negen van de tien (sport)fysiotherapeuten geven aan behoefte te hebben aan informatie over knieklachten in het algemeen en/of over de Jumper’s Knee in het bijzonder. Deze en andere resultaten staan beschreven in de rapportage:Jumper’s Knee - ervaringen en informatiebehoefte bij sporters, trainers en (sport)fysiotherapeuten.

Neem voor meer informatie contact op met Agnes Elling.