Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Zorg voor Nederlandse sporter naar topniveau

Intentieverklaring Sportzorg Alliantie

Op 10 mei 2016 hebben diverse sportzorgpartners, onder toeziend oog van Cees Rein van den Hoogenband, de intentieverklaring voor de Sportzorg Alliantie ondertekend. Een grote stap voor iedere sporter in Nederland. Goed georganiseerde (para)medische zorg in de sport is binnenkort niet meer alleen weggelegd voor de topsporter, maar voor iedereen! Want iedere sporter, van beginnend en amateur tot aan chronisch ziek en geblesseerd, verdient sportzorg op topniveau!

Sportzorg voor topsporter als voorbeeld

Cees-Rein van den Hoogenband, chefarts NOC*NSF, benadrukte op het moment van ondertekening dat het van enorm belang is dat de (para)medische zorg rondom sporters goed georganiseerd is. “Binnen de topsport is er een natuurlijke verbintenis gekomen tussen diverse sportzorgverleners. De topsporter krijgt hierdoor de best mogelijke zorg. De sport(para)medische zorg voor de topsporter moet eigenlijk een voorbeeld zijn voor de (para)medische zorg voor iedereen die aan sport en bewegen doet of wil gaan doen.” Met de ondertekening van de Sportzorg Alliantie gaan we hier met alle betrokken partijen keihard aan werken.

Sportzorg Alliantie

De partijen[1] geven met de ondertekening van de intentieverklaring aan samen te werken aan toegankelijke sportzorg voor iedereen. Met de Sportzorg Alliantie kunnen in de toekomst alle sportzorgverleners vanuit één centraal punt met elkaar samenwerken en communiceren, waardoor de sportzorg door heel Nederland goed op elkaar is afgestemd. De kwaliteit van de Nederlandse sportzorg wordt hiermee naar het hoogst haalbare kwaliteitsniveau getrokken. Sporters, zowel beginnende sporters, als nog-niet-sporters, geblesseerde sporters en chronisch zieke sporters plukken hier uiteindelijk de vruchten van. Zij krijgen in de toekomst vanuit één centraal punt toegang tot op maat gesneden sportzorg en informatie hierover.

Sportbonden, -koepels, trainers en andere gelieerde sportorganisaties kunnen op hun beurt ook op één centraal punt terecht voor kennisdeling en communicatie met de sportzorgverleners. Op deze manier weten deskundigen op allerlei gebied elkaar gemakkelijk te vinden en krijgt de sportzorg een onmisbare, vaste, vindbare plek in de sport.

Met de intentieverklaring is sportzorg op topniveau binnen afzienbare tijd niet alleen meer weggelegd voor de topsporter maar voor iedereen!


[1] Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG), Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg (NVFS), Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS), Vereniging Sportdiëtetiek Nederland (VSN), Vereniging voor SportPsychologie in Nederland (VSPN), Nederlandse Vereniging van Sportpodotherapeuten (NVvSP) en Nederlandse Beroepsvereniging voor Leefstijlprofessionals (NBLP).