Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Persbericht: richtlijn overgewicht en obesitas online

De richtlijn overgewicht en obesitas voor volwassenen staat online en bevat nieuwe inzichten: betere bepaling van het gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR); handvatten voor een goede diagnostiek; betere uitkomstmaten van de behandeling en meer maatwerk in de behandeling.

Liesbeth van Rossum (voorzitter richtlijncommissie en hoogleraar obesitas in het Erasmus MC): “Obesitas komt veel voor en heeft grote fysieke, psychosociale en maatschappelijke gevolgen. Het is een chronische ziekte, waarbij het voorkomen van het ontstaan van obesitas uiteraard erg belangrijk is. Indien er echter bij iemand al sprake is van obesitas, dan kan een juiste behandeling ervan de gevolgen van de ziekte verminderen of soms zelfs wegnemen. Daarom is het nodig dat er optimale diagnostiek, ondersteuning en zorg beschikbaar is voor iedereen met obesitas of overgewicht met een gerelateerde aandoening.”

Karen Freijer (algemeen manager Partnerschap Overgewicht Nederland-PON) licht toe: “Dat is het deel waar deze nationale richtlijn overgewicht en obesitas aan bijdraagt. Deze herziene richtlijn bevat de huidige stand van de wetenschap plus de inbreng van praktijkprofessionals en is daarmee een goede basis voor de verdere implementatie van optimale en passende ondersteuning en zorg voor volwassenen met overgewicht en obesitas in Nederland.”

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan een herziene richtlijn voor diagnostiek, ondersteuning en zorg voor personen met overgewicht en obesitas. De bestaande richtlijn en zorgstandaard op dit onderwerp waren toe aan herziening. Het deel van de richtlijn dat de zorg voor kinderen tot 18 jaar beschrijft was al gepubliceerd in september 2022. Het tweede deel dat zich focust op volwassenen, is nu ook gereed en is per 10 juli 2023 openbaar online beschikbaar. De ontwikkeling van de herziene richtlijn is geïnitieerd en geleid door het Partnerschap Overgewicht Nederland (voor het volwassenendeel) en Care for Obesity (voor het kinderdeel), in samenwerking met vele beroeps- en patiëntenorganisaties en met ondersteuning van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.

Direct naar de richtlijn