Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Nieuwe aanpak Hartstichting: samenleving bepaalt onderzoeksagenda

De Hartstichting hecht veel belang aan de betrokkenheid van wetenschappers en zorgprofessionals bij het samenstellen van onze onderzoeksagenda  en roepen hen op om hun stem uit te brengen via www.hartstichting.nl/stemoponderzoek.

De Hartstichting gaat de samenleving actiever betrekken bij het bepalen van haar onderzoeksprioriteiten. Dit maakt de Hartstichting vandaag aan het begin van haar jaarlijkse collecteweek bekend. Patiënten en hun naasten, wetenschappers, zorgverleners, donateurs en vrijwilligers van de Hartstichting en alle andere betrokken Nederlanders kunnen tot half  mei online hun stem uitbrengen op onderzoeken naar hart- en vaatziekten die volgens hen prioriteit moeten krijgen.

Met deze nieuwe aanpak wil de Hartstichting wetenschappelijke doorbraken realiseren waar de samenleving behoefte aan heeft én die grote impact hebben op het leven van mensen met hart- en vaatproblemen en hun naasten. Het is voor het eerst in Nederland dat een gezondheidsfonds zo grootschalig de samenleving betrekt bij het bepalen van haar onderzoeksagenda.

Floris Italianer, directeur van de Hartstichting: “Investeren in onderzoek naar hart- en vaatziekten is van levensbelang. Dit is voor ons alleen mogelijk wanneer mensen ons blijven steunen.  Door onze vrijwilligers, donateurs en anderen te betrekken bij het opstellen van onze onderzoeksagenda maken we nog inzichtelijker waar onze prioriteiten liggen en bepalen zij mee waar we hun tijd en geld voor inzetten.”

Breed gedragen onderzoeksagenda
In recente groepsgesprekken hebben meer dan 150 patiënten en hun naasten, wetenschappers, zorgverleners, donateurs en vrijwilligers vanuit hun eigen ervaring aangegeven op welke vraagstukken de Hartstichting zich in de toekomst moet focussen. De komende zes weken toetst de Hartstichting deze thema’s onder een breed publiek waarna zij haar onderzoeksagenda in juni definitief vaststelt en gesprekken gaat voeren met onderzoekers en samenwerkingspartners hoe de agenda te realiseren. De eerste onderzoeken kunnen dan in 2015 starten.

Online stemmen
Aan welk onderzoek moet de Hartstichting prioriteit geven? Tot half mei kan iedereen online een stem uitbrengen op onderzoeken die hij/zij belangrijk vindt. Via www.hartstichting.nl/stemoponderzoek maakt de stemmer met een paar muisklikken een korte lijst met maximaal 4 prioriteiten. Verstand van onderzoek is geen vereiste; iedereen kan vanuit zijn eigen ervaring meedenken. Bij alle onderwerpen is een eenvoudige, korte uitleg beschikbaar.

Wat is nieuw?
Tot voor kort werd de keuze voor te financieren onderzoek samen met alleen wetenschappers bepaald. Met als resultaat onderzoek van hoge wetenschappelijke kwaliteit dat eraan heeft bijgedragen dat hartinfarcten, beroertes en aangeboren hartafwijkingen nu veel beter te behandelen zijn dan 50 jaar geleden bij de oprichting van de Hartstichting. De Hartstichting vindt de tijd rijp om ook andere partijen een stem te geven in de onderzoekskeuze  zoals artsen die dagelijks hart- en vaatpatiënten behandelen, patiënten en hun naasten die als geen ander weten waar zij tegenaan lopen tijdens hun behandeling en mensen die hun geld en tijd investeren in het werk van de Hartstichting. Verwacht wordt dat de toepasbaarheid en impact van onderzoek toeneemt als je de interactie tussen samenleving en wetenschap bevordert.

De Hartstichting wil de komende vijf jaren 50 miljoen euro aan fondsen werven voor de onderzoeksprioriteiten van de samenleving.