Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Meer sportblessures door schrappen subsidie sportmedische voorlichting

Rond de 200 Nederlandse sporters overlijden per jaar als gevolg van een acute hartstilstand. Vele duizenden – volgens sommige berekeningen enkele miljoenen – sporters krijgen blessures, wat leidt tot honderden miljoenen euro’s economische schade door arbeidsverzuim.

Niet alle blessures en ongevallen zijn te voorkomen door goede voorlichting. Maar alle deskundigen zijn het erover eens dat een substantieel deel van de blessures en ongevallen het gevolg is van gebrek aan kennis en onverstandig gedrag. In Nederland heeft de VSG, de beroepsvereniging van sportartsen, de taak op zich genomen sportmedische voorlichting te verzorgen, via Sportzorg.nl (www.sportzorg.nl). Maar ook met gerichte voorlichting, bijvoorbeeld aan organisatoren van sportevenementen. Voor die belangrijke voorlichting ontving de VSG tot nu toe een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Met het argument dat andere beroepsverenigingen op medisch gebied nu eenmaal ook geen subsidie krijgen voor voorlichtingsactiviteiten, heeft Minister Edith Schippers aangekondigd dat de subsidie aan de VSG wordt gestaakt. De afgelopen 10 jaar heeft de VSG voor Sportzorg.nl subsidie ontvangen en dit gaat nu abrupt beëindigd worden. Daarmee zal, tenzij de Tweede Kamer (begrotingsdebat op woensdag 19 november 2014) ingrijpt, in de loop van 2015 de sportmedische voorlichting door de VSG moeten worden gestaakt. Met alle gevolgen van dien.