Indienen abstract voor het Sportmedisch Wetenschappelijk Jaarcongres

Sport, Bewegen en Gezondheid Donderdag 28 en vrijdag 29 november 2019

De congrescommissie van het Sportmedisch Wetenschappelijk Jaarcongres nodigt u uit om een abstract in te dienen voor het houden van een mondelinge voordracht of een posterpresentatie op het Sportmedisch Wetenschappelijk Jaarcongres, donderdag 28 en vrijdag 29 november 2019. De onderwerpen hiervan dienen te vallen binnen het ruime domein van sport, bewegen en gezondheid. Hieronder vallen zowel rapportages van wetenschappelijk onderzoek en doctoraal scripties als ook case-reports.

Aanmeldprocedure

• Lever uw abstract digitaal per email of WeTransfer naar: vsg@sportgeneeskunde.com
• U dient vervolgens via deze instructies voor 9 september 2019 uw abstract in te leveren ter beoordeling van de jury.
• Uiterlijk 2 november 2019 ontvangt u bericht of u in aanmerking komt voor het houden van een vrije voordracht of een posterpresentatie. De voertaal van het congres en de voordrachten/posters is Nederlands.
• De beste 20 abstracts zullen uitgenodigd worden om hun onderzoek in een presentatie van 8 minuten toe te lichten tijdens de plenaire sessies op het congres. Wordt u niet uitgenodigd voor het houden van een presentatie dan krijgt u de mogelijkheid een poster te presenteren op donderdag of vrijdag. Een rondgang langs de posters staat gepland tijdens de lunchpauze van het congres.
• De top drie van beste abstracts zullen om de titel ‘Beste vrije voordracht’ strijden in een zogenoemde ‘Star Paper Session’ op de donderdag van het congres. Deze presentatie zal in het Engels zijn i.v.m. beoordelingen buitenlandse key-note speakers.

Prijzen

• De winnaar van het beste abstract ontvangt een prijs t.w.v. € 500,-.
• Er is ook een prijs voor de beste poster t.w.v. € 250,-.

Meer informatie over het congres:
https://www.aanmelder.nl/smwjc2019
• Twitter: @sportmedisch en #smwjc19