Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Deelname schriftelijke knelpunteninventarisatie Schouderinstabiliteit

Op initiatief van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van richtlijn schouderinstabiliteit. De richtlijnontwikkeling wordt gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). Deze richtlijn valt binnen het cluster Bovenste Extremiteiten, echter hier is aparte SKMS financiering voor. We hebben dit ontwikkeltraject wel verbonden aan het cluster zodat dit gezamenlijk kan starten. Voor het cluster wordt een aparte need-for-update uitgestuurd over de overige richtlijnen in dit cluster.

Dit project betreft de ontwikkeling van een richtlijn voor de diagnostiek en behandeling, conservatief en operatief, van patiënten met klachten door schouderinstabiliteit.

Prof. dr. M.P.J. (Michel) van den Bekerom is bereid gevonden het voorzitterschap van de richtlijncommissie op zich te nemen namens de NOV. De verenigingen en instanties die deelnemen aan deze richtlijn zijn:

  • Nederlandse Orthopaedische Vereniging
  • Nederlandse Vereniging voor Radiologie
  • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
  • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
  • Vereniging voor Sportgeneeskunde
  • Patiëntenfederatie Nederland

Deelname schriftelijke knelpunteninventarisatie

Om de richtlijn zo veel mogelijk aansluiting te laten vinden bij de wensen en ideeën uit de praktijk wil de NOV input voor de schriftelijke knelpunteninventarisatie. Zie hiervoor:

Stuur je input voor 6 december 2023 naar vsg@sportgeneeskunde.com.