Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Certificering sportmedische instellingen

Om lid te kunnen worden van de Federatie van Sportmedische Instellingen (FSMI), dient u aan een aantal kwaliteitseisen te voldoen. Deze kwaliteitscriteria zijn opgesteld door de Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS-I). Voor meer informatie over de kwaliteitseisen en het certificeringstraject verwijzen wij u naar de SCAS: www.scasinstellingscertificering.nl.

Voldoet u aan de kwaliteitseisen dan kunt u zich aanmelden voor lidmaatschap bij de FSMI.

Nieuwe instellingen dienen een ‘(junior)lidmaatschap’ aan te vragen voor de duur van twee jaar. Dit betekent dat bij aanvraag van het lidmaatschap nog niet/niet volledig aan alle genoemde eisen hoeft te worden voldaan. De geldigheidsduur van een certificaat is twee jaar. Vóór het verstrijken van een periode van twee jaar dient hercertificering te hebben plaatsgevonden.

Bij goedkeuring wordt het certificaat uitgereikt en een terugkoppeling gedaan naar de FSMI. Deze plaatst uw instelling vervolgens op de lijst van ‘door de FSMI erkende SCAS gecertificeerde Sportmedische Instellingen’. De jaarlijkse contributie aan de FSMI bedraagt voor junior-leden € 1150. Na één jaar junior-lidmaatschap wordt er, naast het basisbedrag van € 1150, ook een bedrag per verrichting aan contributie gevraagd.

Ondersteuning
Voor instellingen die ondersteuning behoeven voor het behalen van de bovenstaande kwaliteitseisen wordt ondersteuning geboden vanuit de FSMI. Na betaling van €1500 is uw instelling 'aspirant-lid' en wordt ondersteuning geboden voor het behalen van het 'juniorlidmaatschap' in de vorm van assistentie bij het samenstellen van het kwaliteitshandboek, medewerking bij het zoeken van een sportarts etc. Wilt u zich aanmelden als 'aspirant-lid' stuur dan een mail naar fsmi@sportgeneeskunde.com.