Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Basiscursus Duikgeneeskunde op Curacao, 9-19 april 2016

Noteer alvast in uw agenda: Basiscursus Duikgeneeskunde op Curaçao, 9-19 april 2016.

Het grote succes van de basiscursussen duikgeneeskunde heeft aangetoond dat er een duidelijke behoefte is aan opleiding/na- en bijscholing op het gebied van de duikgeneeskunde voor de recreatieve duiker. Zeker nu er jaarlijks vele duiken door (beginnende) sportduikers gemaakt worden, is kwalitatief goede medische advisering een noodzaak. Duiken wordt op steeds jongere, maar ook op steeds oudere leeftijd beoefend. In de praktijk meldt de duiker zich voor een eerste duikkeuring bij de sportarts of de huisarts.

Programma
Voordrachten en Casuïstiek: er zullen diverse voordrachten gehouden worden over de basisfysiologie en pathofysiologische mechanismen waarmee de duiker te maken krijgt. Casuïstiek zal ruime aandacht krijgen in deze cursus.

Syllabus: in de syllabus, die bij deze cursus hoort, staan de diverse aspecten van het duiken vermeld: duikfysiologische aspecten, duikerziekten, algemene en meer specifieke keuringsvraagstukken. Het betreft korte samenvattingen afgeleid uit de diverse leerboeken, die als referentie en studiemateriaal worden genoemd. De leerstof wordt als zodanig bij aanvang van de cursus bekend verondersteld en getoetst.

Praktijk duiken: daar het sportduiken een aantal specifieke ervaringen met zich meebrengt, zoals de grote drukveranderingen, het niet zonder apparatuur kunnen ademen, een totaal andere omgeving wat betreft audiovisuele omstandigheden en temperatuursinvloeden, is het ‘praktijk duiken’ een essentieel onderdeel van de cursus.

Studieopdracht: de cursus is zodanig opgezet, dat middels voorstudie over duikfysiologie, duikongevallen en keuringsaspecten het fundament wordt gelegd voor een ingangstoets, voordrachten en bespreking van casuïstiek.

Aantal deelnemers
Gezien de opzet van de cursus en het interactieve karakter hiervan kunnen maximaal 24 personen deelnemen.

Datum en locatie
Zaterdag 9 april tot dinsdag 19 april 2016 te Willemstad, Curaçao.

Prijs
Richtprijs van de cursus is op basis van de begroting in 2014, op basis van vlucht, transfers, logies met ontbijt o.b.v. een 2 persoonskamer en PADI openwater duikcursus € 2.250,--. Voor AIOS sportgeneeskunde wordt een korting van € 700,-- verleend.

Een 1 persoonskamer reserveren is, tegen meerprijs, mogelijk.

Definitieve cursusprijs voor 2016 zal in het najaar bekend worden gemaakt en wordt mede bepaald door de kosten van vlucht, transfers en logies met ontbijt. 

Certificaat
De deelnemers ontvangen aan het einde van de cursus een certificaat en hun duikbrevet als zij de afsluitende toets afgelegd hebben.

Accreditatie
Accreditatie voor sportartsen en huisartsen 24 uur, voor sociaal geneeskundigen in aanvraag. Tevens kan de arts die deze cursus heeft gevolgd zich bij de SCAS laten certificeren als sportduikkeuringsarts.

Meer informatie
De inschrijving zal in het najaar opengaan. Stuur mij een e-mail als de inschrijving geopend is