Wetenschappelijke avond Duikgeneeskunde

Datum: 
dinsdag 16 juni 2015
Locatie: 
inspearit – Cibit Academy te Bilthoven
Doelgroep: 
AIOS sportgeneeskunde, sportartsen, huisartsen en overige artsen geïnteresseerd in de duikgeneeskunde.
Accreditatiestatus: 
Sportartsen en huisartsen: 3 punten. Er is tevens accreditatie aangevraagd bij de SCAS (Stichting Certificering van Actoren in de Sportgezondheidszorg) ten behoeve van de (her)registratie in het register van erkende sportduikkeuringsartsen.

Deze wetenschappelijke bijeenkomst is vol. U kunt het inschrijfformulier nog wel invullen. U zult dan op een wachtlijst worden geplaatst en ontvangt bericht als er plaats is. 

Jaarlijks organiseert de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) tenminste één wetenschappelijke avond, waarbij aandacht is voor duikgeneeskunde. Het keuren van sportduikers vraagt van de keurende (sport)arts bijzondere vaardigheden en goede kennis van de fysiologie en pathofysiologie van de duikgeneeskunde. Goede kennis van en inzicht in de gaswetten is daarbij een eerste vereiste.

De wetenschappelijke avonden duikgeneeskunde zijn vooral bedoeld ter verdieping van duikgeneeskundige kennis. Dit jaar is de VSG er weer in geslaagd een aantal boeiende onderwerpen bij elkaar te brengen.

  • De eerste voordracht zal worden verzorgd door dr. Rob van Hulst die sinds begin dit jaar benoemd is tot hoogleraar duikgeneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Rob was daarvoor hoofd duikgeneeskunde van de Koninklijke Marine en heeft in die functie veel beroepsduikers gezien en ook veel duikongevallen behandeld. Hij is thans de enige hoogleraar in ons land en één van de weinige hoogleraren duikgeneeskunde in Europa. Op deze wetenschappelijke avond zal hij spreken over het onderwerp “Longen en duiken, hoe groter, hoe beter?”. Uit de praktijk van de duikgeneeskunde zijn (beroeps)duikers bekend met een zeer grote longinhoud. Vanuit de longfysiologie zal inzicht worden geboden wat de consequenties van grote longvolumina bij duiken kunnen zijn.
  • Aansluitend is de voordracht van dr. Rienk Rienks, cardioloog in het UMC Utrecht en Centraal Militair Hospitaal en heeft een gespecialiseerde polikliniek voor cardiologie en duiken, vliegen en sporten in Rotterdam  in samenwerking met het IJsselland Ziekenhuis. Rienk zal de richtlijn “Cardiologie en duiken”  die in mei 2015 het licht zal zien behandelen. Hij heeft de richtlijn cardiologie en duiken opgesteld in samenwerking met de werkgroep cardiologie en duiken van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). 
  • Als derde spreker sluit dr. Gerhard Visser, neuroloog en Hoofd afdeling klinische neurofysiologie van SEIN (Expertisecentrum voor Epilepsie en slaapgeneeskunde), de avond af met een voordracht over casuïstiek in de duikgeneeskunde. Gerhard zal zijn voordracht inleiden met een globale richtlijn over neurologische aandoeningen en duikgeschiktheid en dan aansluitend een aantal casus bespreken op een interactieve manier. 

Bekijk de folder en het programma van de wetenschappelijke avond duikgeneeskunde

Deze wetenschappelijke bijeenkomst is vol. U kunt het inschrijfformulier nog wel invullen. U zult dan op een wachtlijst worden geplaatst en ontvangt bericht als er plaats is. 

Inschrijfformulier: Wetenschappelijke avond Duikgeneeskunde

 
U verklaart hiermee akkoord te gaan met de voorwaarden die van toepassing zijn op het scholingsaanbod van de VSG.

Betreft: deelnemerskosten scholing Vereniging voor Sportgeneeskunde

Via dit formulier machtigt ondergetekende de VSG om eenmalig het totaalbedrag van deze scholing van zijn/haar bank-girorekening af te schrijven.

EEMALIGE MACHIGING

Vereniging voor Sportgeneeskunde
Prof. Bronkhorstlaan 10
3720 AB Bilhoven

Incassant ID: NL41ZZZ404086100000
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Vereniging voor Sportgeneeskunde om éénmalig het totaalbedrag van uw bankrekening af te schrijven wegens deelname aan betreffende cursus/congres. Incasso zal ca. één week voor aanvang van de scholing plaatsvinden.