Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Verslag workshop Sportgeneeskunde MEETS Radiologie, 1+1=3 - woensdagavond 28 november 2018

Docenten:  

Drs. M.C. de Jonge, MSK radiologie, St. Antonuisziekenhuis Nieuwegein. Drs. F.F. Smithuis en prof. dr. M. Maas, MSK-radiologen UMC Amsterdam locatie AMC. Dhr. J. Rutten, fysio-manueeltherapeut, en W. van Goeverden, sportfysiotherapeut, Fysiotherapie Utrecht Oost.

Op woensdagavond 28 november werd de eerste interdisciplinaire Workshop Sportgeneeskunde MEETS Radiologie, 1+1=3 georganiseerd, een initiatief van de werkgroep sportradiologie van de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG), die bestaat uit sportartsen, MSK-radiologen en ondergetekende AIOS Sportgeneeskunde. De werkgroep heeft als doel de samenwerking tussen beide disciplines te stimuleren, waarbij een samensmelting van kliniek en beeldvorming en intercollegiale uitwisseling van kennis en visie centraal staat.

Sportartsen en MSK radiologen werken op dagelijkse basis samen in de zorg voor sporters op zowel amateur en professioneel niveau, voor AIOS geldt dat in veel mindere mate. Omdat we niet per sé dezelfde klinische taal spreken is het samen interdisciplinair onderwijs genieten een belangrijke stap voorwaarts. Jonge klare AIOS sportgeneeskunde worden in de dagelijkse praktijk geacht beeldvormend onderzoek gericht aan te kunnen vragen en ook zelfstandig radiologische beeldvorming in eerste aanzet te kunnen beoordelen. Echter hier is in het huidige opleidingsschema weinig aandacht voor. Voor AIOS radiologie geldt dat kennis omtrent het uitvoeren en de sensitiviteit en specificiteit van de verschillende lichamelijk onderzoek testen relatief weinig aandacht krijgt in de opleiding. Daarnaast zal radiologie van sporters een klein onderdeel van de workload zal zijn met vaak grote belangen, wat veel tijdsdruk en daarmee onrust zal genereren. In de opleiding starten met samenwerken en het kweken van begrip voor elkaars situatie (middels 1+1=3) zal de uiteindelijke intercollegiale samenwerking bevorderen. Deze workshop kan gezien worden als de kick-off van een intensievere samenwerking.

De workshop vond plaats voorafgaand aan het sportwetenschappelijk jaarcongres 2018, een congres georganiseerd door de VSG en de NVFS (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg). Na ontvangst van de cursisten, waaronder 25 AIOS sportgeneeskunde en 5 AIOS radiologie, volgde een plenaire sessie met als onderwerp beeldvorming van de enkel verzorgd door drs. Frank Smithuis. Vervolgens werden de cursisten opgedeeld in kleine groepen voor 4 workshops. 1) Drs. Smithuis ging dieper in op de classificatie van enkelfracturen op basis van de overeenkomsten en verschillen tussen de Weber en Lauge-Hansen aan de hand van röntgen en CT. 2) Drs. de Jonge verzorgde een workshop met als onderwerp stressfracturen van de onderste extremiteit (o.a. collum femoris, tibia en de metatarsalia) aan de hand van casuïstiek. 3) Dhr. Rutten en dhr. van Goeverden begeleidden een sessie over het lichamelijk onderzoek (LO) van de voet en enkel waarbij de cursisten hun praktische vaardigheden konden oefenen. Tevens werden de verschillen en overeenkomsten tussen het LO van fysiotherapeut en sportarts - en de correlatie met beeldvorming en manipulatie bij echografie door de radioloog - besproken. 4) Prof. Maas leidde een interactieve sessie over de intercollegiale communicatie tussen sportarts en radioloog waarbij medisch inhoudelijke en ethische aspecten rondom beeldvorming bij (top)sporters aan bod kwamen, een interessante discussie.

Uit de evaluatie kwamen de kleine interactieve werkvormen, het interdisciplinaire karakter en het enthousiasme van de sprekers naar voren als zeer positief ervaren elementen. Tevens bleek dat de grote meerderheid van de aanwezigen hoopten dat deze eerste avond een vervolg zou krijgen. Deze veelbelovende samenwerking krijgt een vervolg op 27 november 2019 met hopelijk een nog grotere opkomst van AIOS radiologie en sportgeneeskunde, en wordt van harte door ons aanbevolen.

SAVE THE DATE à 27 november 2019, 2e workshop Sportgeneeskunde MEETS Radiologie, 1+1=3

Namens de werkgroep sportradiologie van de VSG,

  • Dr. Fred Hartgens, sportarts
  • Prof. Mario Maas, radioloog
  • Drs. Viktor Versteegh, AIOS radiologie
  • Dr. Daan van de Pol, AIOS sportgeneeskunde