Sportmedisch Wetenschappelijk Jaarcongres

Elk jaar, eind november, organiseert de Vereniging voor Sportgeneeskunde een tweedaags Sportmedisch Wetenschapplijk Jaarcongres. Het congres vormt een multidisciplinaire ontmoetingsplaats waar onderzoekers, zorgverleners en professionals binnen de sportgezondheidszorg met elkaar van gedachten wisselen. 

Voor informatie over het congres gaat u naar: www.sportmedischwetenschappelijkjaarcongres.nl.