Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Sportgeneeskunde Nederland

Sportgeneeskunde Nederland is een verzameling van organisaties die allemaal actief zijn binnen de sportgeneeskunde. De afzonderlijke organisaties hebben allemaal eigen besturen en een directeur. Faciliteiten en personeel worden met elkaar gedeeld, zodat er sprake is van optimale en efficiënte inzet van middelen en expertise. Daarnaast zijn de lijntjes tussen de organisaties zeer kort waardoor snel gezamenlijk kan worden ingespeeld op ontwikkelingen en men gemakkelijk op de hoogte kan blijven van elkaars activiteiten. Vanuit Sportgeneeskunde Nederland worden alle organisaties gefaciliteerd vanuit één centraal bureau.

Sports Medicine in the Netherlands

De volgende organisaties zijn actief binnen Sportgeneeskunde Nederland:Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) De Vereniging voor Sportgeneeskunde is de wetenschappelijke vereniging van sportartsen en andere in sportgeneeskunde geïnteresseerde artsen in Nederland.

Lees verder en bekijk de voordelen van een lidmaatschapStichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg (SOS) De Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg verzorgt trainingen en cursussen op het gebied van de sportgezondheidszorg. Lees verder.Federatie van Sportmedische Instellingen (FSMI)De Federatie van Sportmedische Instellingen is de brancheorganisatie voor bijna zestig erkende sportmedische instellingen in Nederland.  Lees verder en bekijk de voordelen van een lidmaatschap.


 


Stichting Beroepsopleiding tot Sportarts (SBOS)
De Stichting Beroepsopleiding tot Sportarts (SBOS) regelt alle organisatorische zaken met betrekking tot het opleiden van aios sportgeneeskunde. Lees verder.

Sport & Geneeskunde (S&G)
Sport & Geneeskunde, the Dutch journal of sports medicine and sports science is een uitgave van de Vereniging  voor Sportgeneeskunde (VSG). Lees verder

Alle activiteiten die binnen Sportzorg Nederland plaatsvinden zijn gericht op:

  • het bijeen brengen, beschikbaar stellen en overdragen van sportmedische kennis en expertise;
  • het verbeteren van de kwaliteit van het sportgeneeskundig handelen;
  • het verbeteren van de sportmedische infrastructuur;
  • het verbeteren van de samenwerking in de sportzorgketen;
  • het positioneren en profileren van de sportgeneeskunde.

Intentieverklaring Sportzorg Alliantie
Om de (para)medische zorg rondom sporters goed te organiseren, is op 10 mei 2016 de Intentieverklaring Sportzorg Alliantie getekend door Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG), Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg (NVFS), Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS), Vereniging Sportdiëtetiek Nederland (VSN), Vereniging voor SportPsychologie in Nederland (VSPN), Nederlandse Vereniging van Sportpodotherapeuten (NVvSP) en Nederlandse Beroepsvereniging voor Leefstijlprofessionals (NBLP). Met de ondertekening van deze intentieverklaring geven de partijen aan samen te werken aan toegankelijke sportzorg voor iedereen. In de toekomst kunnen alle sportzorgverleners (sportkoepels, sportbonden, trainers en sportorganisaties) vanuit één centraal punt met elkaar samenwerken en communiceren, waardoor de sportzorg door heel Nederland goed op elkaar is afgestemd. De kwaliteit van de Nederlandse sportzorg wordt hiermee naar het hoogst haalbare kwaliteitsniveau getrokken.