Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Oproep actieve bankzitters

Actieve 'bank'-spelers gezocht

Wij zoeken actieve 'bank'-spelers! Dit houdt het volgende in: 

Je denkt en doet actief mee over zaken die jouw vak aangaan én dat voornamelijk online vanaf de eigen bank. Ons team is echt incompleet zonder jouw inhoudelijke bijdragen als professional en expert.  

En waar we vooral extra blij van worden; een frisse blik! Dus, ben je AIOS, jonge klaren of juist iets minder actief voor Sportgeneeskunde, dan is dit hét moment om te shinen! Deel jouw kijk op het vak met ons en meld je aan.

Voor onderstaande projectgroepen en expertpanel hebben wij actieve spelers nodig:


NIEUW!
Werkgroep Accreditatie Sportgeneeskunde

De WAS bestaat nu uit 3 leden en is met spoed op zoek naar een 4e lid. De huidige voorzitter en leden vertellen je er graag meer over. 

De WAS is verantwoordelijk voor het beoordelen en verlenen van accreditatie van cursussen/nascholingen voor sportartsen die voldoen aan de criteria zoals beschreven in het accreditatiereglement sportgeneeskunde dat door de ALV van de VSG is vastgesteld.  

Aanmelden en/of bij vragen.


Brainstorm verduurzamen kwaliteitsregistraties (incidenteel) 

Wij zijn op korte termijn op zoek naar sportartsen die eenmalig willen meedenken in een online sessie op donderdag 2 of 9 februari einde middag [definitieve datum en tijd volgt]. 

De VSG doet mee in dit collectief FMS-traject en denkt nu als eerste stap na over de vraag welke data in de sportgeneeskunde wellicht relevant zijn om landelijk te verzamelen. 

Aanmelden en/of bij vragen.


IS VOORZIEN
Projectgroep Kwaliteit

Denk je graag mee over sportgeneeskunde breed kwaliteitsbeleid, dan is dit je groep. 

‘Wat is kwaliteit?’ Hoe toetsen we dit? Is er een ondergrens van kwaliteit van geleverde zorg van sportartsen? Daarnaast gaan we plannen maken om de ‘gaten’ te vullen in het Sportgeneeskunde brede kwaliteitsbeleid alwaar de verantwoordelijkheden voor diverse aspecten daarvan verdeeld zijn over VSG, FSMI en SCAS.

Aanmelden en/of bij vragen.


Projectgroep Jubilea
Voor sportartsen die wel van een feestje houden!

Voorstel maken voor insteek en activiteiten voor de jubileumjaren: 60 jaar VSG (2025) en 100 jaar Sportgeneeskunde wereldwijd (2028). 

Aanmelden en/of bij vragen.


IS VOORZIEN
Projectgroep AI/eHealth

Heb je interesse in het onderwerp ‘telemonitoring’, dan is deze projectgroep wellicht iets voor jou. 

De VSG is gevraagd de randvoorwaarden bij ziektebeelden binnen ons specialisme te beschrijven in een officieel document rond telemonitoring (gepubliceerd eind december 2022). Dit is een vereiste voor de VSG om deze manier van zorg te kunnen declareren.

Aanmelden en/of bij vragen


Projectgroep Governance Code
Meerdere VSG-leden gezocht!

Heb jij ideeën hoe we de besluitvorming beter kunnen organiseren bij Sportgeneeskunde Nederland? Dan is dit je groepje voor het komend jaar. 

Het gaat om opvolging van het eerdere advies van de projectgroep Ledenparticipatie: Zorg voor een Governance Code voor de vereniging met daarin centraal de vragen ‘hoe vindt besluitvorming plaats en hoe wordt daarover gecommuniceerd’?

Aanmelden en/of bij vragen


IS VOORZIEN
Expertpanel Neurologie & Sport

Er is nu plek voor 1 sportarts

Dit expertpanel, bestaande uit neurologen met een passie voor sport en een sportarts met een passie voor neurologie, buigt zich officieel over (on)gevraagd advies op het gedefinieerde raakvlak. Er wordt (nu al) samengewerkt rond symposia en webinars. Een aanvullende opdracht wordt door deze groep in samenspraak met bestuur nog verder gespecificeerd.

Aanmelden en/of bij vragen

Kunnen we op jou rekenen?

Meld je aan bij Carla Schenkeveld. Ook voor vragen of extra informatie kun je bij haar terecht. Mail naar: carlas@sportgeneeskunde.com.