Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Opening polikliniek sportcardiologie AMC en Sport Medisch Centrum Papendal

Met ingang van juni 2015 is er door het AMC in samenwerking met Sport Medisch Centrum Papendal te Arnhem (SMCP) een polikliniek sportcardiologie opgezet. Deze is bestemd voor top- en breedtesporters en voor recreatieve sporters van alle leeftijden en is zowel in het AMC en als op het Sport Medisch Centrum Papendal in Arnhem te bezoeken.

Sportcardiologie is een door de ESC (European Society of Cardiology) erkend sub-specialisme cardiologie, en heeft als doelen het voorkomen van plotse dood en cardiale calamiteiten in relatie tot sportbeoefening en het behandelen en begeleiden van elke sporter met hart- en vaatziekte. Het AMC voorziet hiermee in de behoefte aan klinische expertise, wetenschap en onderzoek op het gebied van dit specialisme.

Op zowel locatie Sport Medisch Centrum Papendal te Arnhem als in het AMC kunnen patiënten met een verwijzing wekelijks terecht. Op SMCP vindt alleen non-invasieve diagnostiek plaats, en bij verdenking van pathologie of wanneer aanvullend onderzoek noodzakelijk is, vindt verdere analyse in het AMC plaats.

Afspraken voor de sportcardiologische polikliniek kunnen via de centrale nummers gemaakt worden.