Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

NVD organiseert webinar SCAS-MED

Ten behoeve van de upgrade van SCAS gecertificeerden naar MED level-1 organiseert de NVD samen met de VSG een  scholingsdag, waarop deskundigen een aantal voordrachten zullen geven. Het bestuur van de NVD meent dat deze voordrachten ook interessant zijn voor VSG leden en andere geinteresseerden.

Daarom organiseren wij op zaterdag 12 februari 2022 NVD webinar scholingsdag SCAS-MED.

Op de website van de NVD treft u het programma van de webinar aan en kunt u zich voor deelname aanmelden. U betaalt hiervoor € 75,-. Als u ook lid van de NVD wilt worden, bedragen de kosten € 135,-

Accreditatie: 6 punten zijn toegekend.

Met nadruk wijzen wij erop dat deze webinar geen onderdeel uitmaakt van de overgangsregeling ten behoeve van SCAS geregistreerden, die voor toekenning van MED level-1 erkenning in aanmerking willen komen. Zij moeten de scholingsdag fysiek bijwonen en aansluitend een examen afleggen; binnenkort ontvangen zij hierover nadere gegevens.

Ga naar de NVD website >