Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Nog twee plaatsen vrij voor de cursus Emergency Sports Medicine 2015 op 11 (avond) en 12 (gehele dag) juni

Datum: 
donderdag 11 juni 2015 t/m vrijdag 12 juni 2015
Locatie: 
Schola Medica te Utrecht
Doelgroep: 
De doelgroepen zijn (sport-)artsen en huisartsen betrokken bij sportmedische begeleidingsactiviteiten en 3e en 4e jaars aios sportgeneeskunde.
Accreditatiestatus: 
Deze cursus is geaccrediteerd voor sportartsen en huisartsen voor 9 uur.

Een ieder staan de beelden in het geheugen gegrift van voetballers die tijdens een internationale wedstrijd op het voetbalveld, voor het oog van de hele wereld, collabeerden en gereanimeerd moesten worden. Iets minder dramatisch, maar toch ook aangrijpend zijn sporters die na een ongeval ‘groggy’ het sportveld moeten verlaten, al dan niet op een spinebord met een gestabiliseerde CWK.

Natuurlijk hou je als begeleidend(sport-) arts bij de verschillende snelheids- en (bal-)contact sporten rekening met het feit dat er traumata kunnen optreden. Maar ook bij andere sporten kan de begeleidend (sport-)arts geconfronteerd worden met medische situaties waarbij snel en adequaat medisch handelen vereist is.

Doelstelling / competenties
De SOS organiseert daarom in samenwerking met de Schola Medica te Utrecht een cursus gericht op de juiste inschatting en adequate opvang / behandeling van ‘de acute geneeskunde’ waar de begeleidend (sport-)arts mee geconfronteerd kan worden bij een medische begeleidingsactiviteit.

Dat betreft niet alleen medisch handelen bij acute traumata (van hoofd, wervelkolom en het bewegingsapparaat) of bij de ‘collapsed athlete’ (reanimatie en gebruik van een AED), maar daar valt bijvoorbeeld ook de opvang en behandeling van iemand met een anafylactische shock of een insult onder. Voor een uitgebreid overzicht van de competenties die op deze ‘acute geneeskunde’ betrekking hebben wordt verwezen naar de bijlage.