Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Nieuwe cursus 11-09-2014: Beeldvormende Technieken: enkel en achillespees

 

Datum cursus: donderdag 11 september 2014

Locatie: Het Koetshuis, Maartensdijk

Doelgroep: De doelgroepen zijn aios sportgeneeskunde, sportartsen, artsen OrthoManuele Geneeskunde, huisartsen en overige artsen met belangstelling voor de sportgeneeskunde.

Accreditatiestatus: Deze cursus is voor sportartsen voor 3 uur geaccrediteerd. De cursus is door het College van Accreditering van de KNMG voor huisartsen geaccrediteerd voor 3 punten. Accreditatie is aangevraagd bij de ROMG voor Artsen OrthoManuele Geneeskunde voor 3 uur.

De sportgeneeskunde heeft zich in het laatste decennium steeds meer ontwikkeld in de richting van een klinisch specialisme met het heugelijke feit de erkenning als geneeskundig specialisme per 1 juli 2014!  Het is voor de huidige sportarts / aios sportgeneeskunde essentieel een goed inzicht te hebben in de (on-)mogelijkheden van beeldvormende technieken bij aandoeningen van het bewegingsapparaat en wat de indicaties zijn om deze aan te vragen.

Daarom wordt jaarlijks een cursus georganiseerd waarin een verdieping gegeven wordt op de kennis die in de praktijk van de opleiding wordt opgedaan. Bij deze cursus zal veel ruimte geboden worden voor interactie met de docenten.

Dit jaar wordt de cursus ingevuld aan de hand van casuïstiek van sportblessures van de enkel en achillespees.