Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Nieuw! Multidisciplinaire behandelrichtlijn voor inspanningsgebonden pijnsyndromen van de onderbenen

Recent is de multidisciplinaire behandelrichtlijn voor inspanningsgebonden pijnsyndromen van de onderbenen toegevoegd aan de Richtlijnendatabase.

De Vereniging voor Sportgeneeskunde heeft in 2020 het initiatief genomen om een multidisciplinaire behandelrichtlijn voor inspanningsgebonden pijnsyndromen van de onderbenen op te stellen. Deze richtlijn is met dank aan de werkgroep Richtlijnen geaccordeerd op de Algemene ledenvergadering van de VSG juni jl.. Deze richtlijn beschrijft de huidige inzichten betreffende het optimale diagnostische traject en behandeling bij patiënten met inspanningsgebonden pijnsyndromen van het onderbeen (“onderbeenklachten”).

De volgende aandoeningen die worden gezien als ‘inspanningsgebonden overbelastingsblessures’ worden behandeld, te weten:

  1. mediaal tibiaal stresssyndroom (MTSS);
  2. chronisch inspanningsgebonden compartimentsyndroom (Engels: CECS, chronic exertional compartment syndrome);
  3. stressfracturen van de tibia en fibula;
  4. atraumatische myogene kuitklachten;
  5. inklemming van perifere zenuwen;
  6. entrapment van de a. poplitea (Engels: PAES, popliteal artery entrapment syndrome).

Voor de zes genoemde diagnosen komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Kenmerken bij anamnese en lichamelijk onderzoek.
  • De bijdrage van klachtenprovocatie en aanvullend onderzoek bij de diagnostiek.
  • Conservatieve behandelingen, inclusief fysiotherapie, oefentherapie, (sport)podotherapie, registerpodologie, medicamenteuze behandeling, et cetera.
  • Chirurgische behandelingen (MTSS, CECS, zenuwinklemming, PAES) en postoperatieve revalidatie. • Samenwerking tussen de verschillende zorgverleners.

Klik hier om de richtlijn te bekijken.

In het Nederlands Militair Geneeskundig Tijdschrift is ook een artikel over de richtlijn geschreven met de kern van de richtlijn en de aanbevelingen in modulevorm.