Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Inschrijving geopend voor Wetenschappelijke avond: Beeldvorming en behandeling van enkelblessures

Datum: donderdag 09 februari 2017
LocatieSportzorg Nederland, Professor Bronkhorstlaan 10 (gebouw 26), 3723 MB, Bilthoven
DoelgroepSportartsen, aios-sportgeneeskunde, huisartsen en overige artsen
AccreditatiestatusSportartsen, aios-sportgeneeskunde, huisartsen en overige artsen

In het kader van de deskundigheidsbevordering organiseert de SOS namens de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) ieder jaar wetenschappelijke bijeenkomsten. De eerste wetenschappelijke bijeenkomst van 2017 vindt plaats op 9 februari vanaf 19:00 uur. De sprekers op deze eerste wetenschappelijke bijeenkomst van 2017 houden allen een voordracht met betrekking tot het onderwerp ‘Beeldvorming en behandeling van enkelblessures’.

Enkelbandletsels komen in het dagelijkse leven vaak voor en worden vaak betiteld als minder ernstige letsels. De incidentie van medisch en niet-medisch behandelde enkelletsels in de algemene populatie is ongeveer 5,5 keer hoger dan die van enkelletsels die op de SEH behandeling krijgen. Dit is een indicatie dat letselinformatie over enkelletsel van SEH-afdelingen alleen het topje van de ijsberg laat zien.

Ongeveer 40% van de enkelletsels worden (para)medisch behandeld. Wat de beste behandeling is, is echter nog onduidelijk.
Ben je eenmaal door je enkel gegaan dan is het risico op herhaling groot, met chronische pijn en/of enkelinstabiliteit als mogelijke gevolgen. Een bewezen effectief trainingsprogramma kan dit risico verminderen. Maar hoe zorgen we er voor dat sporters dit programma inderdaad gebruiken?

Sprekers
De avond wordt geopend door John van Ochten. Hij is huisarts en opleider Kaderhuisartsen bewegingsapparaat bij het Erasmus MC, afdeling huisartsgeneeskunde in Rotterdam.
Daarnaast is hij gepromoveerd op het onderwerp: diagnostiek en behandeling van chronische enkelklachten na een laterale enkeldistorsie in de huisartspraktijk.

De tweede spreker is Miriam van Reijen. Voor haar promotie aan het VUmc heeft ze de effectiviteit onderzocht van twee tools die de therapietrouw moet vergroten bij het uitvoeren van een neuromusculair trainingsprogramma waarmee de kans op herhaald enkelletsel wordt verminderd.

Tenslotte vertelt Ellen Kemler, onderzoeker bij VeiligheidNL, over de behandeling en prognose van acute enkelblessures. Zij heeft in haar proefschrift twee behandelmethoden voor acuut lateraal enkelbandletsel met elkaar vergeleken: de non-rigide enkelbrace en enkeltape. Hierbij is gekeken naar het verschil in het aantal recidiefletsels dat binnen een jaar ontstaat, naar de restklachten van het letsel en naar een verschil in kosten. Ook zal zij kort ingaan op de lange termijn gevolgen van acute enkelbandletsels. 

Kosten
De kosten voor deze bijeenkomst bedragen:

  • VSG leden: € 80,-
  • Niet-VSG leden: € 125,-
  • Aios sportgeneeskunde: € 40,-

Maximaal aantal deelnemers
Het maximaal aantal deelnemers bedraagt 60.

Meer informatie
De organisatie van deze avond is uitbesteed aan de SOS. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de SOS via telefoon 030-225 22 90 of e-mail sos@sportgeneeskunde.com(link stuurt een e-mail).

Programma en inschrijven