Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Inschrijving geopend voor Emergency Sports Medicine 2017

Datum: donderdag 29 juni 2017 t/m vrijdag 30 juni 2017
Locatie: Schola Medica, Orteliuslaan 750, 3528 BB te Utrecht
Doelgroep: Derde en vierde jaars aios sportgeneeskunde en (sport)artsen betrokken bij sportmedische begeleidingsactiviteiten
Accreditatiestatus: Sportartsen en huisartsen: 10 uur
 
Een ieder staan de beelden in het geheugen gegrift van voetballers die tijdens een internationale wedstrijd op het voetbalveld, voor het oog van de hele wereld, collabeerden en gereanimeerd moesten worden. Iets minder dramatisch, maar toch ook aangrijpend zijn sporters die na een ongeval ‘groggy’ het sportveld moeten verlaten, al dan niet op een spinebord met een gestabiliseerde CWK. 

Natuurlijk hou je als begeleidend (sport)arts bij de verschillende snelheids- en (bal)contact sporten rekening met het feit dat er traumata kunnen optreden. Maar ook bij andere sporten kan de begeleidend (sport)arts geconfronteerd worden met medische situaties waarbij snel en adequaat medisch handelen vereist is.

Doelstelling / competenties

De Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg (SOS) organiseert daarom in samenwerking met de Schola Medica te Utrecht een cursus gericht op de juiste inschatting en adequate opvang/behandeling van ‘de acute geneeskunde’ waar de begeleidend (sport-)arts mee geconfronteerd kan worden bij een medische begeleidingsactiviteit.

Dat betreft niet alleen medisch handelen bij acute traumata (van hoofd, wervelkolom en het bewegingsapparaat) of bij de ‘collapsed athlete’ (reanimatie en gebruik van een AED), maar daar valt bijvoorbeeld ook de opvang en behandeling van iemand met een anafylactische shock of een insult onder. Voor een uitgebreid overzicht van de competenties die op deze ‘acute geneeskunde’ betrekking hebben wordt verwezen naar de bijlage.

De cursus start op de donderdagavond met een theoretische verhandeling van de recent op- of bijgestelde ABCDE-methodiek en een korte uitleg van wat er verwacht mag worden van de skill- en scenariotrainingen.

De volgende dag krijgt u de mogelijkheid om de besproken ABCDE-methodiek uitgebreid praktisch te oefenen in de vorm van skill- en scenariotrainingen. Bij de invulling van deze trainingen wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten en de expertise die binnen de Schola Medica is opgedaan bij de training van huisartsen. Zo zal bij de scenariotrainingen gewerkt worden met getrainde en goed geïnstrueerde simulatiepatiënten (professionele acteurs).

De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk- en praktijkexamen. Het praktijkexamen zal door de praktijkdocenten worden afgenomen aan de hand van een scenario.

Na afloop van de cursus bent u in staat adequaat sportmedisch te handelen bij de acute problematiek die u kunt tegenkomen in de sportmedische begeleidingssituatie, waaronder verstaan wordt:

  1. Het adequaat kunnen beoordelen van de toestand van het slachtoffer en het adequaat kunnen (be-)handelen naar bevinden. Dit volgens de meest recente ABCDE-methodiek.
  2. Het adequaat en uniform kunnen verlenen van spoedeisende eerste hulp in de zin van:
    - Basic Live Support (BSL) en gebruik van de Automatische Externe Defibrillator.
    - Het kunnen stabiliseren van de CWK en het vertillen / vervoeren van de patiënt die van nekletsel verdacht wordt. 
  3. De (ernst van de) acute problematiek uniform te kunnen overdragen aan ambulancepersoneel / het ziekenhuis.

Docenten (ovb)

Deze cursus wordt gegeven door gecertificeerde docenten onder leiding van Frank Baarveld (huisarts & clubarts FC Groningen), Frans Rutten (anesthesioloog/spoedzorg) en Paul Pahlplatz (chirurg).

Aantal deelnemers

Gezien het interactieve karakter van deze cursus kunnen maximaal 12-14 deelnemers inschrijven.

Certificaat

De deelnemers ontvangen aan het einde van de cursus een certificaat.

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen: €795,-.
Deze kosten zijn inclusief hand-outs en catering.
Voor hotelaccommodatie kan worden gezorgd. U kunt dit aangeven op het inschrijfformulier. 

U heeft (in principe/op basis van beschikbaarheid) de keuze uit een overnachting op een eenpersoons- (à €90,-*) of een tweepersoonskamer (à € 45,*). De kosten van de overnachting zijn voor uw eigen rekening en dienen door u ter plaatse aan het hotel betaald te worden.

*prijzen 2016
(De prijzen voor 2017 volgen nog)

Programma en inschrijven