Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Inschrijving geopend voor: Basiscursus duikgeneeskunde 2018

Datum:  zaterdag 10 maart 2018 t/m maandag 19 maart 2018
Locatie:  Scuba Lodge & Suites in Willemstad, Curaçao.  
Doelgroep:  Sportartsen (i.o.) en andere artsen (i.o.) die sportduikers keuren en/of adviseren of dit in de toekomst gaan doen.
Accreditatiestatus:  Accreditatie voor sportartsen en huisartsen 24 uur. Tevens kan de arts die deze cursus heeft gevolgd zich bij de SCAS laten certificeren als sportduikkeuringsarts. Voor meer informatie zie: www.scascertificering.nl/sportduikkeuringsartsen 

Het grote succes van de basiscursussen duikgeneeskunde heeft aangetoond dat er een duidelijke behoefte is aan opleiding/na- en bijscholing op het gebied van de duikgeneeskunde voor de recreatieve duiker. Zeker nu er jaarlijks vele duiken door (beginnende) sportduikers gemaakt worden, is kwalitatief goede medische advisering een noodzaak. Duiken wordt op steeds jongere, maar ook op steeds oudere leeftijd beoefend. In de praktijk meldt de duiker zich voor een eerste duikkeuring bij de sportarts of de huisarts.

De duiksport onderscheidt zich wezenlijk van andere sporten, door de voor ons lichaam extreme omstandigheden. Bewusteloosheid bijvoorbeeld leidt in vele gevallen acuut tot verdrinking. Het is vaak onmogelijk om zonder ernstige consequenties binnen één minuut in een, voor ons lichaam, vertrouwde omgeving te komen. Bovendien hebben vele lichamelijke afwijkingen ook hun bijzondere consequenties voor het uitoefenen van de duiksport.

In de duikwereld is er behoefte aan een kwaliteitswaarborg voor de duikkeuring en het duikmedisch advies, hetgeen geleid heeft tot een SCAS certificering van sportduikkeuringsartsen. De Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg (SOS) heeft in dat kader een vernieuwde basiscursus duikgeneeskunde ontwikkeld die gebaseerd is op de Europese Richtlijn, waarbij het hier alleen gaat om de recreatieve duiker. De cursus is bedoeld voor sportartsen (i.o.) en andere artsen (i.o.) die sportduikers keuren en/of adviseren of dit in de toekomst gaan doen. Naast het inhoudelijke theoretisch deel zal ook de praktijk van het duiken zelf in het programma worden opgenomen.

Programma

Klik om het programma te downloaden

Onderwerpen van studie en bespreking

Voordrachten en Casuïstiek

Er zullen diverse voordrachten gehouden worden over de basisfysiologie en pathofysiologische mechanismen waarmee de duiker te maken krijgt. Casuïstiek zal ruime aandacht krijgen in deze cursus. Daarbij wordt onder meer volgens het bekende Warffum-model, d.w.z. kleinschalig en interactief, door een groep artsen i.s.m. consulenten een aantal onderwerpen behandeld. Alle relevante onderwerpen voor de sportduikerarts, die recreatieve duikers keurt en adviseert, worden zodoende besproken in de cursus.

Syllabus

In de syllabus, die bij deze cursus hoort, staan de diverse aspecten van het duiken vermeld: duikfysiologische aspecten, duikerziekten, algemene en meer specifieke keuringsvraagstukken. Het betreft korte samenvattingen afgeleid uit de diverse leerboeken, die als referentie en studiemateriaal worden genoemd. De leerstof wordt als zodanig bij aanvang van de cursus bekend verondersteld en getoetst.

Praktijk duiken

Daar het sportduiken een aantal specifieke ervaringen met zich meebrengt, zoals de grote drukveranderingen, het niet vrij kunnen ademen, een totaal andere omgeving wat betreft audiovisuele omstandigheden en temperatuursinvloeden, is het ‘praktijk duiken’ een essentieel onderdeel van de cursus. Zo leert men een goede inschatting te maken van wat het voor de aspirant sportduiker betekent om te gaan duiken. Daarnaast is deze ervaring eveneens essentieel voor een goede duikadvisering.

Tijdens de cursus is er daarnaast voldoende tijd om zelf een cursus Open Water te volgen en het duikbrevet te halen. Deelnemers die al een brevet hebben, kunnen een aanvullende duikcursus volgen, zoals Advanced Open Water. Ook bestaat de mogelijkheid voor ervaren duikers om zelf boot- en kantduiken te maken waarbij tevens de duikplanning en Eerst Hulp bij Duikongevallen aan bod komt

Studieopdracht

De cursus is zodanig opgezet, dat middels voorstudie over duikfysiologie, duikongevallen en keuringsaspecten het fundament wordt gelegd voor een ingangstoets, voordrachten en bespreking van casuïstiek. Verplicht ter zelfstudie is het hoofdstuk duiken uit Exercise Physiology van McArdle, het hoofdstuk duiken uit het Leerboek Sportgeneeskunde en de syllabus. Deze kennis zal op de cursus worden getoetst.

Literatuur voorstudie:

Behalve de cursussyllabus worden de volgende boeken aanbevolen:

  • Keuringsrichtlijnen NOB, Geurts et al 2001
  • Medical examination of sport scuba divers, Bove
  • Exercise physiology, McArdle (hoofdstuk duiken)
  • Leerboek sportgeneeskunde, Hendriks et al 1991 (hoofdstuk duiken)

Cursusbegeleiding

  • P. Komdeur, sportarts, sportduikkeuringsarts, dive master
  • H.B.A. van de Sande, sportarts, sportduikkeuringsarts
  • R.J.A. Visser, sportarts, sportduikkeuringsarts

Certificaat

De deelnemers ontvangen aan het einde van de cursus een certificaat en hun duikbrevet als zij de afsluitende toets afgelegd hebben.

Accreditatie

Accreditatie voor sportartsen en huisartsen 24 uur. Tevens kan de arts die deze cursus heeft gevolgd zich bij de SCAS laten certificeren als sportduikkeuringsarts. Voor meer informatie zie: www.scascertificering.nl/sportduikkeuringsartsen 

Kosten

De prijs van de cursus op basis van logies met ontbijt in een 2 persoonskamer en inclusief de duikmedische cursus, exclusief vlucht en duikcursus bedraagt: €1.990,--. De prijs voor de PADI Open Water en de PADI Advanced Open Water bedragen respectievelijk € 385,-- en € 340,--.

Voor AIOS sportgeneeskunde wordt een korting van € 700,- verleend.   

Voorwaarden deelname

Ervaren duikers moeten in het bezit zijn van een persoonlijk duikbrevet, geldig voor 2018. Alle duikers moeten in het bezit zijn van een goedkeuringsbewijs van een duikkeuring, geldig voor 2018. Alle duikers wordt een persoonlijke duikverzekering aangeraden.

Inschrijven

Voor deze cursus kunt u zich aanmelden via deze link.