Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Inschrijving geopend voor Basiscursus Dopingzaken

Datum: vrijdag 10 maart 2017
Locatie: Sportzorg Nederland, Professor Bronkhorstlaan 10, gebouw 26, 3723 MB Bilthoven
Doelgroep: Aios-sportgeneeskunde, sportartsen, huisartsen en overige artsen geïntereseerd in de sportgeneeskunde
Accredidatiestatus: Sportartsen en huisartsen: 6 punten

Vrijwel alle (sport-)artsen worden van tijd tot tijd geconfronteerd met vragen over doping en het antidopingbeleid. Vaak betreft dat fitness sporters die dopinggeduide middelen willen gaan gebruiken om ‘groter en sterker’ te worden of die juist ‘willen afvallen’ en dat zo ‘gezond’ mogelijk willen doen. Soms echter is de vraag afkomstig van een wedstrijdsporter die valt onder het dopingreglement van de desbetreffende sportbond.

In de basiscursus ‘Dopingzaken’ worden (sport-)artsen en aios-sportgeneeskunde wegwijs gemaakt in het antidopingbeleid, de epidemiologie van het dopinggebruik en hoe ze om kunnen gaan met vragen van sporters die middelen (willen gaan) gebruiken die op de dopinglijst staan, zonder daarmee in conflict te komen met de gedragscode met betrekking tot het geneeskundig handelen respectievelijk het dopingreglement van de WADA.

Doelstelling van de cursus
De doelstelling van deze cursus is artsen op de hoogte te stellen van de stand van zaken in het gebruik van dopinggeduide middelen, de (bij-)werkingen daarvan en de ontwikkelingen in het antidopingbeleid (nationaal/internationaal).

Voorbereiding op cursus
Van diegenen die zich voor deze cursus inschrijven wordt verwacht dat zij kennis hebben van de ‘Richtlijnen sportmedisch handelen 2015’ met name de richtlijnen 13-14 (‘medisch technisch handelen’) en de richtlijnen 15-16 (‘doping’). Deze richtlijnen zijn te vinden op het besloten gedeelte van deze website op http://www.sportgeneeskunde.com/richtlijnen-vsg.
Om een beter beeld te krijgen over de (belevings-)wereld van de fitness sporters wordt de cursist gevraagd voorafgaand aan de cursus de website www.eigenkracht.nl te bekijken en (fragmenten uit) de documentairereeks ‘Filemon staat strak’. 

Literatuurverwijzingen
De cursisten wordt  gevraagd de werking en bijwerkingen van dopingmiddelen zelf te bestuderen: 

  1. Dopinglijst. Meest recente versie altijd te vinden op www.dopingautoriteit.nl/dopinglijst
  2. Hans Wassink et al. ‘Doping; de nuchtere feiten’ van o.a. Arko Sports Media. ISBN 978-90-5472-296-0
  3. Reents S. Sport and exercise pharmacology. Champaign (IL), Human Kinetics, 2000
  4. Bahrke M. and C.E. Yesalis (eds). Performance-enhancing substances in sport and exercise. Champaign (IL), Human Kinetics Publishers, 2002.
  5. Moller V, Waddington & J. Hoberman (editors).  Handbook of Drugs and Sport. Routledge, 2015. ISBN: 9780415702782
  6. De Hon O en Stoele F,  Doping, een stand van zaken,  Gebu 2016; 50: 86
  7. Bettonviel A & O de Hon. De dopingrisico’s van voedingssupplementen. Sportgericht 69(1):16-19, 2015.
  8. De Hon O, Kuipers H & M van Bottenburg. Prevalence of doping use in elite sports - a review of numbers and methods. Sports Med 45(1):57-69, 2015.
  9. Gezondheidsraad. Dopinggebruik in de ongeorganiseerde sport. Den Haag: Gezondheidsraad, 2010. http://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/preventie/dopinggebruik-in-de-ongeorganiseerde-sport

Docenten

Kosten
De prijs voor deze cursus, inclusief lunch en cursusmateriaal, bedraagt € 395,-.

Maximaal aantal deelnemers
Het maximaal aantal deelnemers voor deze cursus is 25.

Certificaat
De deelnemers ontvangen aan het einde van de cursus een certificaat.

Programma en inschrijven