Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Gepromoveerd - Christiaan van Bergen en Hetty Prinsen

Christiaan van Bergen
Op 21 januari jl. is Christiaan van Bergen, orthopedisch chirurg in opleiding, gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift ‘Treatment of osteochondral defects of the talus’.

Bij een osteochondraal defect (OD) zijn het gewrichtskraakbeen en het onderliggende bot aangetast. Symptomatische OD’s van de talus komen het meeste voor in de leeftijd van 20 tot 40 jaar. Een trauma, zoals enkeldistorsie, is de meest voorkomende oorzaak.

Het algemene doel van dit proefschrift was het verbeteren van de uitkomst van de patiënt door middel van het optimaliseren van artroscopische behandeling en het evalueren van alternatieve behandelingen. De specifieke doelen waren het geven van een overzicht van de literatuur, evalueren van de primaire artroscopische behandeling, verbeteren van de preoperatieve planning, versnellen van de nabehandeling, analyseren van een nieuw metalen implantaat, ontwikkelen van een diermodel specifiek voor OD’s van de talus, onderzoeken van het effect van gedemineraliseerde botmatrix en plaatjesrijk plasma en verbeteren van de rapportage van uitkomsten. Op basis van de bevindingen in het proefschrift is er een richtlijn opgesteld voor de behandeling van verschillende types OD's van de talus. Zo kunnen patiënten doelgerichter behandeld worden en kunnen ze beter geïnformeerd worden over de uitkomsten van de behandeling.

Wilt u meer lezen over dit onderzoek dan kunt u een mail sturen aan vsg@sportgeneeskunde.com. Wilt u daarbij aangeven op welke wijze u deze aanvullende informatie wilt ontvangen?:

  • Proefschrift in boekvorm
  • Samenvatting proefschrift in boekvorm
  • PDF
  • App

Hetty Prinsen
Op 9 september 2013 is Hetty Prinsen (onderzoeker in opleiding) aan de Radboud Universiteit Nijmegen gepromoveerd op het proefschrift getiteld ‘Fatigue in cancer survivors: a (neuro)physiological approach’.

Vermoeidheid tijdens -maar ook lang na- de behandeling van kanker is een veelvoorkomend, ernstig en invaliderend probleem dat de kwaliteit van leven aantast. Cognitieve gedragstherapie (CGT), speciaal ontwikkeld voor patiënten met vermoeidheid na kanker, is een effectieve behandeloptie. Hoewel het tegenwoordig dus mogelijk is om vermoeidheid na kanker effectief te behandelen, blijft het onduidelijk wat de onderliggende oorzaak van vermoeidheid na kanker is.

Dit proefschrift gaat in op (neuro)fysiologische aspecten die ten grondslag zouden kunnen liggen aan vermoeidheid na kanker. Er zijn twee studies opgenomen die gericht zijn op lichamelijke activiteit en lichamelijke conditie, twee studies die zich richten op centrale en perifere vermoeidheid en één studie naar de mogelijke disbalans in het immuunsysteem. Tevens is er een studie opgenomen naar de mogelijke disbalans in het immuunsysteem bij patiënten met het chronisch vermoeidheidssyndroom.

Heeft u interesse in dit proefschrift dan kunt u dit opvragen via vsg@sportgeneeskunde.com, o.v.v. aanvraag proefschrift Hetty Prinsen.

LET U OP: ALLEEN VSG LEDEN KUNNEN DE PROEFSCHRIFTEN OPVRAGEN.