Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

FMS: Terugkoppeling tweede editie kennisagenda COVID-19

 

 

 

 

Binnen de Federatie Medisch Specialisten is een multidisciplinaire wetenschapscommissie COVID-19 opgericht. In het begin van de COVID-19 pandemie is door deze wetenschapscommissie de ontwikkeling van een kennisagenda gestart om te inventariseren waar in de praktijk gebreken aan wetenschappelijke onderbouwing (kennishiaten) liggen rondom COVID-19. Het doel van dit project is te komen tot een ‘levende’ multidisciplinaire kennisagenda met enerzijds een overzicht van de belangrijkste kennishiaten t.a.v. COVID-19 en anderzijds t.a.v. de gevolgen van COVID-19 op de reguliere zorg.

De eerste editie van de kennisagenda is gepubliceerd in januari 2021. Daarna is meteen gestart met het updaten van deze kennisagenda. Op 18 mei 2021 heeft de prioriteringsbijeenkomst voor deze kennisagenda plaatsgevonden, waarbij 65 deelnemers aanwezig waren. Meer informatie over het proces en methode vindt u in de kennisagenda COVID-19.

De herziene kennisagenda is in juni gepubliceerd op de website van de Federatie Medisch Specialisten .

Na de zomer zal worden bepaald of de kennisagenda nogmaals zal worden geüpdatet.

Wij willen iedereen die een bijdrage heeft geleverd heel hartelijk danken voor de inzet en tijd.