Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Discussiebijeenkomst 'gedragsregels' sportmedisch handelen 14-10-2015

Op woensdag 14 oktober a.s. organiseert de Vereniging voor Sportgeneeskunde in samenwerking met de Dopingautoriteit en NOC*NSF een discussiebijeenkomst over de herziene richtlijnen voor artsen omtrent het sportmedisch handelen. Graag nodigen wij u daar van harte voor uit. De bijeenkomst vindt plaats van 19-21 uur in zaal 2 van het Congrescentrum Papendal te Arnhem.

In de sportgeneeskunde komen specifieke situaties voor zoals doping, belangstelling van de media, grote financiële belangen van sportbeoefenaars en clubs. Vaak worden van artsen in de sport handelingen verwacht die op zijn minst anders zijn dan in de geneeskunde gebruikelijk. De algemene KNMG-gedragsregels voor artsen zijn dan niet toereikend. Daarom zijn in 1995 ‘Richtlijnen voor artsen omtrent het sportmedisch handelen’ ontwikkeld.

Naar aanleiding van het verschijnen van het rapport ‘Meedoen of stoppen’ van de commissie Sorgdrager wordt gewerkt aan een dopingvrije sportcultuur in Nederland. Een van de onderwerpen die in dit kader wordt opgepakt is het toewerken naar binding van sport (medische) begeleiders aan dopingregels. De richtlijnen voor artsen omtrent het sportmedisch handelen gaan daar een centrale rol in spelen. Dit is dan ook de reden dat de geplande richtlijnherziening dit jaar versneld is opgepakt door de VSG in samenwerking met de Dopingautoriteit en NOC*NSF. Om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren voor het naleven en toepassen van de richtlijnen wordt een discussiebijeenkomst over de nieuwe concept richtlijnen georganiseerd voor iedereen die in zijn/haar professie/vrije tijd met deze richtlijnen te maken kan krijgen (niet alleen direct maar ook indirect). De nieuwe concept richtlijnen zijn beschikbaar in de week van 5 oktober a.s..

Centraal in de discussiebijeenkomst staan de herziene richtlijnen ten aanzien van:

  • Doping
  • Vechtsporten
  • Nieuwe richtlijn over prestatieverbetering

Indien u aanwezig wilt zijn bij deze bijeenkomst, dan verzoeken wij u vriendelijk u aan te melden via: http://www.sportgeneeskunde.com/discussiebijeenkomst-herziene-richtlijnen-voor-artsen-omtrent-het-sportmedisch-handelen.  Na aanmelding ontvangt u nadere informatie over het programma voor de bijeenkomst en de concept richtlijnen.