Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Ding mee naar de Wouter Sterk prijs

Ter bevordering van wetenschappelijk onderzoek door jonge Nederlandse onderzoekers op gebied van duikgeneeskunde, hyperbare geneeskunde en/of onderwaterfysiologie werd in 2016 het Professor Wouter Sterk stipendium ingesteld. Dit jaarlijks uit te reiken stipendium van 500 euro wordt mogelijk gemaakt door de NVD en de stichting Onderwaterfysiologie.

Criteria

 • Aanvrager mag niet ouder zijn dan 35 jaar oud per 1 oktober van het jaar van aanvraag
 • Aanvrager moet de Nederlandse nationaliteit hebben
 • Onderwerp van de aanvraag moet een geaccepteerd abstract op wetenschappelijk congres of publicatie in peer-reviewed wetenschappelijk journal betreffen op het gebied van de duikgeneeskunde, hyperbare geneeskunde en/of onderwaterfysiologie
 • Verschijningsdatum van abstract of publicatie moet ná 1 juli van het voorgaande jaar zijn. Voor abstracts op een wetenschappelijk congres wordt de datum van presentatie op het congres aangehouden

Procedure

 • Aanvragen dienen per email naar secretariaatsbureau@duikgeneeskunde.nl verzonden te worden tot en met 1 oktober van het aanvraagjaar
 • Een aanvraag dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten:
  - Naam, titel, affiliatie
  - Geboortedatum
  - Bevestiging van Nederlandse nationaliteit
  - Titel, referentie en verschijningsdatum abstract of publicatie
  - Integrale tekst van abstract of publicatie zelf
 • Het college van deskundigen van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde selecteert het beste abstract of publicatie en streeft naar berichtgeving aan de winnaar op uiterlijk 1 november van het aanvraagjaar

Aanvullende voorwaarde

Van de ontvanger van het stipendium wordt verwacht dat hij of zij een presentatie geeft over het betreffende wetenschappelijk werk op de ledenbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde, in uitgangspunt op de ledenbijeenkomst in december van het jaar van aanvraag.