Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

De beste zorgverzekeringen voor sportieve Nederlanders op een rij

Ook dit jaar stelt Sportgeneeskunde Nederland een top-3 samen van zorgverzekeraars met het beste aanvullende pakket voor sportieve Nederlanders.

Een snelle diagnose en een deskundig sportmedisch advies zijn essentieel voor mensen die willen blijven of willen beginnen met sporten.

Daarom adviseert Sportgeneeskunde Nederland zorgverzekeraars minimaal één blessureconsult en twee herhalingsconsulten per jaar door een sportarts te vergoeden. Daarnaast worden vergoedingen, eens in de twee jaar, voor een sportmedisch onderzoek en een verplicht sportmedisch onderzoek volgens de eisen van de betreffende sportbond geadviseerd. De zorgverzekeraar met de beste vergoedingen voor sporters ontvangt het keurmerk ‘Aanbevolen door Sportzorg.nl’. Dit keurmerk houdt in dat de zorgverzekeraar een zo volledig mogelijk pakket aanbiedt.

Voor het zevende achtereenvolgende jaar behoudt Zilveren Kruis Achmea haar nummer 1 positie met het meest volledige pakket. Zij hebben naast de sportzorg, verricht door Sportmedische Instellingen (SMI), ook een vergoeding voor sportbraces, sportbrillen/lenzen, steunzolen voor sportschoenen en korting op sportmassage. In hun speciale ‘Sport Pakket’ wordt een blessureconsult door de sportarts 100% vergoed. Daarnaast vergoeden zij, na verwijzing door een sportarts, een MRI en wordt een second opinion ook 100% vergoed.

Zilveren Kruis Achmea ontvangt met het ‘Sport Pakket’ het keurmerk ‘Aanbevolen door Sportzorg.nl’.

Op de 2e plaats prijkt De Friesland met een vergoeding van € 250, - voor sportzorg in alle aanvullende pakketten. Anderzorg complementeert de top-3.  

Een volledig overzicht van alle zorgverzekeraars staat op www.sportzorg.nl/vergoedingen-sportzorg

Net als voorgaande jaren is er een verplicht eigen risico. Voor 2014 is dit vastgesteld op € 360. Het eigen risico geldt niet voor kosten die vergoed worden uit de aanvullende verzekering. De vergoeding voor sportzorg valt onder de aanvullende verzekering. Het eigen risico heeft hier dus geen invloed op!

De zorgverzekering kan tot 1 januari 2014 opgezegd worden. Vóór 1 februari 2014 moet een nieuwe zorgverzekering afgesloten worden om met terugwerkende kracht vanaf 1 januari verzekerd te zijn.

 

Jaarlijks presenteert Sportgeneeskunde Nederland een top-3 van zorgverzekeringen met het beste aanvullende pakket qua vergoedingen op het gebied van sportzorg (zoals sportmedisch advies, blessure- en/of herhalingsconsulten, sportmedisch onderzoek en sportkeuringen). Sportzorg wordt verricht bij één van de 57 Sportmedische Instellingen in Nederland. Voor een overzicht van deze Sportmedische Instellingen kijkt u op www.sportzorg.nl.
De gegevens in het overzicht zijn afkomstig van derden, die dan ook verantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke juistheid ervan. Hoewel de grootst mogelijke zorg aan de inhoud is besteed, kan een eventuele fout helaas niet worden uitgesloten. Om deze reden kunnen aan deze gegevens geen rechten worden ontleend. Voor sportmedisch advies, blessure- en/of herhalingsconsulten, sportmedisch onderzoek en sportkeuringen geldt dat deze verricht worden bij een Sportmedische Instelling. De Sportmedische Instelling moet erkend zijn en voldoen aan de eisen van de Federatie van Sportmedische Instellingen.

Noot voor de redactie

Inlichtingen kunnen verkregen worden bij Sportgeneeskunde Nederland.
Kelley Post/Danny de Beer. Telefoon 030-2252290.
Website: www.sportgeneeskunde.com.
E-mail: fsmi@sportgeneeskunde.com