Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Cursus Sportmedische Aspecten van de Dans 2016

Datum: 
vrijdag 10 juni 2016
Locatie: 
Deventer Schouwburg, Leeuwenbrug 2, Deventer
Doelgroep: 
Aios sportgeneeskunde, sportartsen en andere geïnteresseerde artsen
Accreditatiestatus: 
Sportartsen en huisartsen: 7 punten

Dansers ervaren zichzelf in eerste instantie als kunstenaars. 
Vaak dansen zij al vanaf een zeer jeugdige leeftijd, primair met een artistiek doel. Gevorderde dansers kunnen hun lichaam feilloos laten doen wat gevraagd wordt. Dat ze een perfecte coördinatie en balans hebben, wil echter nog niet zeggen dat ze ook automatisch een perfect lichaamsbesef hebben en voldoende weten van algemene trainingsprincipes. Dit geldt niet alleen voor de dansers zelf, maar vaak ook nog voor hun dansdocenten en de choreografen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat overbelastingsklachten van het bewegingsapparaat en overtraining bij dansers (te) vaak voorkomen.

Dansen is niet alleen kunst, maar is ook topsport.
Doordat hier langzaam toch meer aandacht bij de verschillende dansopleidingen aan wordt gegeven en vooral door de samenwerking van de verschillende gezondheidszorgdisciplines heeft de danser van tegenwoordig meer mogelijkheden om blessures te voorkomen en om dansspecifiek advies en begeleiding te krijgen. Langzamerhand komen er meer (para)medici die zich gespecialiseerd hebben in de dansgezondheidszorg. Aangezien ook sportartsen regelmatig dansers en dansdocenten op hun spreekuur zien, is het voor hen ook van belang dat ze kennis hebben van de specifieke belasting en cultuur bij dans.

Organisatie
In nauwe samenwerking met Joost van Megen, Coördinator Health ArtEZ dansacademie en Margot Rijven, die een voortrekkersrol heeft vervuld in de ontwikkeling van dansgezondheid in Nederlandis het programma voor deze dag opgesteld.

ArtEZ maakt deel uit van het National Centre Performing Arts, waarin kennis en praktijken uit verschillende domeinen ten behoeve van een duurzame carrière van podiumkunstenaars in de volle breedte (dans, muziek, theater, circus ed). met elkaar verbonden worden. NCPA is opgericht door SMCP, de HAN en ArtEZ en werkt in partnerschap met Rijnstate Ziekenhuis, maatschap orthopedie.

Experts op het gebied van de dans(gezondheidszorg) zijn gevraagd en bereid gevonden hun medewerking te verlenen aan dit programma. Natuurlijk wordt er ook uitgebreid aandacht besteed aan de praktijk van het dansen.

Aantal cursisten
Het maximale aantal deelnemers bedraagt 50.

Certificaat
Deelnemers ontvangen na afloop van de cursus een certificaat

Kosten
De kosten voor deze cursus bedragen € 295,- incl. lunch, catering, cursusmateriaal en ‘performance dansers’.

Meer informatie en inschrijven