Cursus Sportfysiotherapie

Datum: 
donderdag 14 juni 2018
Locatie: 
Sportzorg Nederland, Professor Bronkhorstlaan 10 (gebouw 26), 3723 MB in Bilthoven
Doelgroep: 
Aios-sportgeneeskunde, sportartsen, huisartsen en MSK-artsen
Accreditatiestatus: 
Geaccrediteerd voor sportartsen (6 punten), huisartsen (6 punten) en MSK-artsen (6 uur vakspecifieke nascholing)

Op donderdag 14 juni wordt in Bilthoven van 09.00 - 17.00 uur de cursus 'Sportfysiotherapie georganiseerd. 

Docenten Igor Tak en Rob Langhout brengen de volgende onderwerpen onder de aandacht:

  • De sportfyisiotherapeut; specialist in bewegen
  • Diagnostiek en fysiotherapeutische behandelmogelijkheden van chronische/myofasciale pijn.
  • De bovenste extremiteit. De inzet van specifieke deskundigheid van de manueel- en sportfysiotherapeut t.b.v. screening, diagnostiek en behandeling. Theorie, klinisch redeneren en diagnostische en behandeltechnische vaardigheden i.c.m. actieve revalidatie.

Beide docenten zijn sportfysiotherapeut en manueel therapeut en hebben een uitgebreide didactische ervaring onder andere als docent in de sportfysiotherapie opleiding van NPI/Avans. Daarnaast is Igor Tak ook betrokken bij de cursussen ‘Onderzoek van het bewegingsapparaat’ die exclusief voor de aios sportgeneeskunde worden georganiseerd.

Inschrijven en programma

Kosten
De kosten voor deze cursus inclusief lunch, koffie, thee en cursusmaterialen bedragen € 425,00.

Achtergrond
(Sport)artsen hebben frequent te maken met sportfysiotherapeuten, zowel als verwij­zer als bij de sportmedische begeleiding van individuele sporters en sportteams. In het eerste geval gaat het er om te weten wat de sportfysiothera­pie kan beteke­nen in het zorg- en na­zorgtraject. En in het tweede geval gaat het vooral om effici­ënte en effec­tieve samenwer­king in de begelei­ding waarbij ook preven­tie van blessures en belangrijke rol speelt.

Deze cursus heeft als nevendoelstelling te laten zien dat en hoe de sportfysiotherapie steeds vaker in combinatie met manuele therapie wordt toegepast. Tijdens deze cursus zal een heel interactieve manier van onderwijs verzorgd worden op basis van casuïstiek, anatomische demonstraties, korte manueeltherapeutische en oefentherapeutische demonstraties gevolgd door het oefenen van de cursisten zelf waarin beide docenten Igor Tak en Rob Langhout sturen en adviseren. De onderwerpen van de cursus richten zich voornamelijk op de bovenste extremiteit. Dit jaar wordt voor het eerst aandacht besteed aan de ‘Diagnostiek en fysiotherapeutische behandelingsmogelijkheden van chronische / myofasciale pijn’.

Benodigdheden
De cursisten wordt gevraagd gemakkelijk zittende (sport-)kleding te dragen en er daarbij rekening mee te houden dat tijdens de cursus het lichamelijk onderzoek op elkaar geoefend zal worden. Tevens zullen enkele vormen van oefentherapie geïnstrueerd worden en door de cursisten ‘aan den lijve’ ervaren.

Certificaat
Deelnemers ontvangen na afloop van de cursus een certificaat.

Aantal cursisten
Het maximale aantal deelnemers bedraagt 20.