Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Coronavirus - berichtgeving sportgeneeskunde

31 maart 2020
Standpunt & besluit inzake uitvoeren kwaliteitsvisitaties in tijden van Corona

Nu fysieke bijeenkomsten in tijden van Corona niet mogelijk zijn, heeft de Commissie Visitatie Sportartsen (CVS) zich in samenwerking met het VSG-bureau en in afstemming met Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) gebogen over de mogelijkheden rond de geplande kwaliteitsvisitaties in april, mei en juni 2020. Lees verder

 

24 maart 2020
Gisteren (23 maart)  heeft het kabinet nog stringentere beperkingen opgelegd aan burgers, ondernemingen en andere organisaties. Mensen wordt zeer dringend verzocht niet zomaar naar buiten te gaan. En dan  in principe alleen of hooguit met zijn tweeën. Overal geldt de plicht om 1,5 meter afstand te bewaren. Bijeenkomsten zijn nu verboden. Ook kapperszaken moeten dicht blijven. Laatste berichtgeving Rijksoverheid

Dringend advies aan SMI’s: GEEN reguliere fysieke onderzoeken of consulten!
Op grond van de verdere overheidsmaatregelen adviseren FSMI en VSG de SMI’s nu dringend om fysiek onderzoek na te laten en uitsluitend per telefoon, video en/of digitaal consulten te geven. Dit zolang het huidige overheidsbeleid van kracht is.
Zoals eerder gemeld heeft de NZa de mogelijkheden verruimd voor het declareren van DBC’s in de vorm van niet-fysieke consulten. Binnenkort volgt een concreet besluit van de NZa.

Een uitzondering willen wij maken niet-uit-te-stellen zorg en voor lokale en regionale afspraken waarbij extramurale SMI’s de opvang doen van patiënten met veel klachten die de komende maanden niet terecht kunnen in de ziekenhuizen en/of huisartsen. Voor de concrete invulling kan het drastisch bijgestelde KNGF-advies behulpzaam zijn. 

Economisch steunpakket
Zoals bekend heeft het kabinet een zeer omvangrijk economisch steunpakket beschikbaar gesteld. De invulling van de precieze procedures is een kwestie van dagen. Zie de berichtgeving

Daarnaast delen wij deze link naar de website van de VVAA. 
Dit collectief van 124.000 zorgverleners kan mogelijk nuttig zijn voor veel leden van VSG en FSMI, die tevens lid zijn van de VVAA.

Het afgelopen weekend is nog hard gewerkt om samen met onder andere NOC*NSF en KNVB een gezamenlijk stuk op te stellen met concrete adviezen voor sporters over Corona. De basis van die boodschap is gemaakt door de Werkgroep Exercise is Medicine. De komende week zal die informatie worden verspreid. Volg ook www.sportzorg.nl

Belangrijke links
Laatste berichtgeving RIVM
RIVM informatie over coronavirus (COVID-19) voor professionals
RIVM actuele informatie over het nieuwe coronavirus
Reisadvies via het ministerie van Buitenlandse Zaken
FMS Nieuwspagina
Berichtgeving Federatie Medisch Specialisten  - Federatie raadt bijeenkomsten af
FMS informatie over de COVID-19 virus

Overige informatie:
Informatie voor patiënten op Thuisarts
Rijksoverheid communicatiemiddelen/posters
Kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie  (update 17 maart 2020)
De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)   UWV
Het coronavirus: check hier je regelingen  KvK