Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Congres Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome: alles op een rij

Vrijdag 22 januari 2016, 10.00 uur
Máxima Medisch Centrum, locatie Eindhoven

Bij een patiënt met (chronische) buikpijn wordt al gauw gedacht aan een viscerale oorzaak. Zelfs als deze ondanks veel aanvullend onderzoek niet gevonden wordt, overweegt men gemakkelijk de diagnose ‘functionele buikklachten’. Helaas ontbreekt in de differentiaal diagnostische overwegingen vaak de rol van de buikwand zelf als bron van de buikpijn.Door deze miskenning blijven patiënten nogal eens verstoken van een juist behandelingsplan. Beknelling van een of meerdere (eind)takjes van de intercostaalzenuwen (Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome: ACNES), daar waar deze de rectusschede penetreren, kan een oorzaak van buikpijn zijn. De presentatie van
dergelijke patiënten kan variëren van een simpele zeer specifiek gelokaliseerde buikwandpijn tot een bizar klachtenpatroon en dito symptomatologie, die voor nogal wat verwarring kan zorgen. De historie van dit bijzondere
buikwandpijnsyndroom gaat terug tot 1926, het jaar waarin de Amerikaanse chirurg Carnett reeds uitgebreid aandacht hieraan besteedde. Sinds vele jaren heeft de afdeling chirurgie van het Máxima Medisch Centrum
zich in toenemende mate toegelegd op diagnostiek en behandeling van dergelijke patiënten. Omdat dit pijnsyndroom meer en meer wordt herkend, heeft dit geleid tot een explosief groeiend aantal verwijzingen naar ons
centrum SolviMáx. Inmiddels hebben wij ervaring met diagnostiek en behandeling van meer dan 1000 ACNES-patiënten. In de loop der jaren heeft onze onderzoeksgroep diverse (gerandomiseerde) studies uitgevoerd en
protocollen opgesteld voor diagnostiek en behandeling. In mei en juni 2015 zijn 2 collegae (Boelens en Van Assen) op dit onderwerp gepromoveerd. Met dit symposium willen wij deze kennis en ervaringen delen, zodat de diagnose ACNES in het differentiaal diagnostisch denken de positie krijgt die haar  toekomt. Het blijkt namelijk geen zeldzame diagnose te zijn: tegenover  bijvoorbeeld elke 2 patiënten met een appendicitis acuta, staat 1 patiënt bij wie de diagnose ACNES kan worden gesteld. 

Naast een overzicht van het probleem en het directe relaas van ervaringsdeskundige patiënten, wordt kennis genomen van incidentie en prevalentie, diagnostiek, conservatieve en invasieve therapeutische multidisciplinaire mogelijkheden met lange termijn follow up en tenslotte de (macro)economische aspecten in relatie tot ACNES. Dit 2e ACNES-symposium is daarom geschikt voor huisartsen, internisten, MDL-artsen, chirurgen, gynaecologen, kinderartsen, pijnspecialisten, bedrijfsartsen en alle anderen die regelmatig met buikpijnpatiënten in aanraking komen. Wij hopen dat u aan het eind van de dag met een volledig beeld van ACNES en de impact hiervan voor zowel de betrokken patiënt als ons alledaags medisch handelen, ons Máxima Medisch Centrum voldaan verlaat.

Lees verder in de bijlage