Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Check je herregistratiedatum en meld je tijdig aan voor jouw kwaliteitsvisitatie!

Om voor herregistratie in aanmerking te komen is de medisch specialist verplicht aan te tonen dat hij of zij heeft deelgenomen aan het kwaliteitsvisitatieprogramma van zijn wetenschappelijke vereniging. Voor de sportarts betekent dat een kwaliteitsvisitatie door de visitatoren van de Commissie Visitatie Sportartsen (CVS) van de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG). 

Als sportarts ben je zelf verantwoordelijk voor je (her)registratie als medisch specialist en de verloopdatum daarvan. Herregistratie als sportarts dient één keer per 5 jaar te gebeuren.  

Check daarom tijdig via MijnRGS wanneer jouw registratie verloopt en meld je minimaal 6 maanden van te voren aan voor een kwaliteitsvisitatie van de VSG via dit formulier

N.B. Je hoeft niet persé te wachten tot de deadline van je registratie, je kunt ook eerder in deze vijfjarencyclus de kwaliteitsvisitatie doen. 

Digitaal visitatiesysteem 

Al eerder informeerden we jou over het nieuwe digitale systeem dat de CVS/VSG in gebruik heeft genomen om de kwaliteitsvisitaties efficiënter te gaan organiseren. Na een periode van proefdraaien wordt eind september de eerste groep gevisiteerd met behulp van dit systeem. Per 2022 zal dit de standaard zijn voor iedere te visiteren groep.  

De aanmeldingsprocedure voor visitatie blijft voorlopig hetzelfde (bovenstaand formulier). 

Wat verandert er? Nadat het bureau een groep heeft samen gesteld conform de afspraken in het instructiedocument, ontvang je ongeveer een half jaar van te voren een emailuitnodiging om in te loggen in het systeem en aldaar je formulieren in te vullen. Het systeem wijst zichzelf en je vindt er eventueel ook een gebruikershandleiding. 

De kwaliteitsvisitatie zelf vindt – als de situatie dat toelaat – gewoon in levende lijve plaats.