Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Brief minister Schippers over de bekostiging van de opleiding tot sportarts

Deze brief bevat de zakelijke inhoud van de aanwijzing die ik van plan ben op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) te geven ten behoeve van het toekennen van een beschikbaarheidbijdrage voor de medische opleidingen tot sportarts, klinisch neuropsycholoog en arts voor verstandelijk gehandicapten. Overeenkomstig artikel 8 van de Wmg ga ik tot het geven van de aanwijzing niet eerder over dan nadat dertig dagen zijn verstreken na verzending van deze brief. 

Lees verder (PDF).