Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Bijeenkomst Sportprestaties en uitkomstmaten: van wie zijn de meetresultaten?

Datum en tijd: Woensdag 1 november van 19.00-22.00 uur. 
Locatie: Sportzorg Nederland, Professor Bronkhorstlaan 26, Bilthoven
Doelgroep: (Sport)artsen, sportfysiotherapeuten, sportmasseurs, sportpsychologen, sportdiëtisten, sportpodotherapeuten, bewegingswetenschappers, sportbonden, sportonderzoekers
Accreditatiestatus: Aangevraagd bij de Vereniging voor Sportgeneeskunde, de KNGF (beroepsgerelateerd)  .en het Nederlands Genootschap voor Sportmassage

Een interactieve bijeenkomst over veilig verzamelen, bewaren en delen van data in de sport’.
In deze interactieve nascholing neemt de Medisch Ethische Commissie van de Vereniging voor Sportgeneeskunde u mee in de wereld van ‘big data’. In toenemende mate zijn verschillende uitkomstmaten van sportprestaties zichtbaar, vaak zelfs realtime op TV. Te denken valt aan percentage balbezit, loopsnelheid, slagtempo bij roeien, hartfrequentie etcetera. Van wie zijn deze data? Wie buiten de atleet zelf hebben recht op inzage in deze data? Mag je zomaar gegevens verzamelen van een groep sporters en daar statistiek op bedrijven om relaties tussen variabelen te ontdekken? Tijdens een interactieve voordracht zullen sportonderzoekers van de VU u meenemen in de wereld van gegevensverzameling, gegevensuitwisseling en privacy-aspecten.

Na de pauze ligt het accent op de juridische aspecten van gegevensuitwisseling in de dagelijkse sportmedische praktijk. Hoe zit het met de veiligheid van het uitwisselen van patiëntgegevens via digitale media? Mag je een appje sturen over patiënten? Mag je een Excelbestandje met patiëntgegevens op je laptop bewaren? Mag je patiëntgegevens opslaan in de Cloud? Na deze voordracht weet u hoe u op een veilige manier moet omgaan met patiëntgegevens.

Kosten:
€ 25,- inclusief broodjes

Inschijven
Via het inschrijfformulier.