Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Beweegzorg

Dat de sportarts er alleen is voor topsporters is een misvatting: ook minder validen en mensen met chronische ziekten zoals artrose, diabetes, kanker, hart- en vaatziekten en astma kunnen bij een sportarts terecht wanneer zij hun conditie willen opbouwen of klachten hebben rondom beweging. Dat geldt ook voor COVID-nazorg.

Iedereen, van sporter (beginnend en amateur) tot aan chronisch beperkt, ziek of geblesseerd, verdient sportmedische zorg op topniveau en kan daarvoor terecht bij de sportarts, zijnde de medisch specialist beweegzorg. Daarmee werkt de sportarts aan de-medicalisering en daarmee aan kostenbesparing.

Sportarts is netwerkspecialist

De sportarts is een netwerkspecialist gericht op samenwerking met de huisarts, eerstelijns paramedici en andere medisch specialisten gericht op doelmatige en zinnige zorg door de juiste zorgverlener. De mono- en multidisciplinaire toepassing van de kennis van de sportarts is een verrijking voor de beweegzorgketen en geldt als medisch specialistische aanvulling op de expertise van andere zorgprofessionals, zoals de huisarts, fysiotherapeut, orthopedisch chirurg, cardioloog, longarts en de revalidatiearts.

Mate van begeleiding afhankelijk van patiënt en zorgproces

De mate van begeleiding bij ‘bewegen als medicijn’ (Exercise is Medicine) voor patiënten met een chronische aandoening hangt af van patiëntkenmerken en het zorgproces (zie figuur). Een aanzienlijk deel van de patiënten is in staat tot zelf-management middels e-health en/of met adviezen van een casemanager zoals de huisarts of praktijkondersteuner. Patiënten met beweegangst en/of lichamelijke klachten die het bewegen nadelig beïnvloeden, kunnen voor begeleiding worden verwezen naar een eerstelijns zorgverlener zoals een fysiotherapeut.

Enkelvoudig vs meervoudig complexe vraagstukken

Bij enkelvoudig complexe fysieke vraagstukken zet de sportarts (monodisciplinair medisch specialistisch) op verwijzing van de huisarts en/of medisch specialist aan de hand van inspanningsdiagnostiek een gepersonaliseerde beweeginterventie op maat in. Anderzijds kan ook bij meervoudig complexe vraagstukken deze interventie als onderdeel van medisch specialistische revalidatie zorg (msr-z) worden ingezet. Bovenstaande voldoet aan de kenmerken van doelmatige zorg; de juiste zorg op de juiste plek.