Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Advies voor het organiseren van een sportmedisch veilig evenement

Veiligheid is belangrijk bij wielerwedstrijden en toertochten. De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) heeft daarom in samenwerking met organisatoren van sportevenementen, sportbonden en zorgverleners een online tool ontwikkeld. Met deze tool kun je als organisator op een eenvoudige manier advies inwinnen om jouw evenement sportmedisch veilig op de kaart te zetten.

Voorafgaand aan het evenement vul je een online vragenlijst in. Op basis daarvan volgt advies over onder andere:

  • Communicatie/afspraken met hulpverleners/overheden
  • Benodigde capaciteit medische hulpverleningLocatie en inhoud EHBO-posten
  • Veilig parcours
  • Aanwezigheid ambulance en/of vereiste medische apparatuur
  • Calamiteiten (extreme weersomstandigheden)

Ga direct naar http://sportevenementen.sportzorg.nl om een gratis advies te krijgen.

In de week na afloop van het evenement ontvangt je een e-mail ter evaluatie. Daarin wordt gevraagd welke adviezen uit het VoorZorg Advies zijn gebruikt, op welke punten is afgeweken en waarom. Ook wordt gevraagd naar de aard en het aantal ongevallen en letsels, om inzicht te krijgen in het risicoprofiel van het evenement. De uitkomsten worden gebruikt om het VoorZorg Advies te blijven ontwikkelen.

VoorZorg Advies is er op dit moment alleen voor organisatoren van wielerwedstrijden en toertochten (fietsen). In de loop van 2015 wordt ook voor organisatoren van wandel-, hardloop-, triatlon- en schaatsevenementen een VoorZorg Advies ontwikkeld.

Achtergrond
Jaarlijks nemen 2,5 miljoen mensen deel aan één of meer sportevenementen. De sportevenementen variëren in aard en omvang, maar alle evenementen vragen een vorm van acute medische zorg.

De overheid stimuleert in haar beleid een veilige sportomgeving, met duidelijke spelregels en zo min mogelijk kans op blessures. De VSG streeft in het verlengde hiervan naar een veilige sportmedische omgeving voor iedere sporter.

Als organisator ben je in eerste instantie op jezelf aangewezen voor het borgen van de medische veiligheid. Veelal onduidelijk is echter hoe de veiligheid en de medische hulpverlening het beste kan worden afgestemd op de aard van het evenement (risicoprofiel). Met VoorZorg Advies biedt de VSG jou houvast.

Bij de ontwikkeling van het Voorzorg Advies was een groot aantal partijen betrokken:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Inspectie voor de Gezondheidszorg, het Rode Kruis, Stichting DE 4DAAGSE, Le Champion, NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten, De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio, De vereniging voor Kwaliteitsbevordering van Medische Hulpverlening bij Evenementen,, Veiligheid.NL, Nederlandse Toer Fiets Unie, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie, Zilveren Kruis Achmea, Vereniging voor Sportgeneeskunde, Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg en het Nederlands Genootschap voor Sportmassage.