Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Aan alle sportartsen: graag nodigen wij u uit om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de Wetenschapsagenda Sportgeneeskunde

Graag nodigen wij u uit om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de Wetenschapsagenda Sportgeneeskunde. Met uw praktische kennis wil de VSG het gat dichten tussen de dagelijkse praktijk en wetenschap. Hieronder volgt een toelichting over het project. Wij stellen uw bijdrage daaraan zeer op prijs.

Aanleiding
In uw sportmedische praktijk ziet u vermoedelijk dagelijks sporters met vragen, klachten of problemen die zich niet eenvoudig vertalen in een diagnose en een evidence-based behandeling. Onderbouwing van het sportmedisch handelen aan de hand van resultaten van gefundeerd wetenschappelijk onderzoek is in de eerste plaats van belang omdat u uw patiënten optimale zorg wilt bieden. Daarnaast is het ook belangrijk dat u specialisten uit aanpalende disciplines, uw verwijzers en de zorgverzekeraars kunt informeren over de wetenschappelijke onderbouwing van de sportgeneeskunde. Ook kunnen de resultaten van sportmedisch wetenschappelijk onderzoek economisch of maatschappelijk relevant zijn. Daarnaast verlangen belangrijke instanties zoals Zorginstituut Nederland en zorgverzekeraars in toenemende mate goede wetenschappelijke onderbouwing van ons vakgebied voordat het in de zorgverzekering wordt opgenomen.

Wetenschapsagenda Sportgeneeskunde
Onze erkenning tot medisch specialist hebben wij onder meer te danken aan de wetenschappelijke onderbouwing van ons vak en ons eigen wetenschapsdomein. Een van de manieren waarop de VSG voor haar leden werkt, is het versterken van de wetenschappelijke basis van ons sportmedisch handelen door middel van het ontwikkelen van een Wetenschapsagenda Sportgeneeskunde. Deze Wetenschapsagenda beschrijft de belangrijkste wetenschappelijke speerpunten op het gebied van preventie, diagnostiek en behandeling van klachten of aandoeningen, die gerelateerd zijn aan sport en bewegen. De Wetenschappelijke Raad van de VSG stelt zich tot doel om dit jaar de wetenschappelijke speerpunten binnen de sportgeneeskunde te inventariseren. Hiertoe is een aparte werkgroep samengesteld, met sportartsen uit alle geledingen van de VSG. Op basis van deze inventarisatie stelt uiteindelijk het bestuur de Wetenschapsagenda Sportgeneeskunde vast. Deze Wetenschapsagenda dient vervolgens als leidraad voor het opzetten van gefundeerd wetenschappelijk onderzoek binnen het sportgeneeskundig domein. Op basis van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek kunnen wij als beroepsgroep komen tot een meer uniforme werkwijze, zowel in het diagnostische traject als in de behandeling van patiënten met veel voorkomende aandoeningen in de sportmedische praktijk. Onderzoek kan daarnaast een bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken, zoals bijvoorbeeld gezondheidsproblematiek gerelateerd aan lichamelijke inactiviteit.

Wetenschap: (n)iets voor u?
De Werkgroep Wetenschapsagenda Sportgeneeskunde begeleidt en coördineert namens de VSG het project Wetenschapsagenda. U bent als collega-sportarts met uw ervaring en deskundigheid uit de praktijk de belangrijkste speler in het ontwikkelen van deze Wetenschapsagenda. Via deze weg bieden wij u de mogelijkheid om vragen, waar u in de sportmedische praktijk tegenaan loopt, met ons te delen door het invullen van een vragenlijst via https://usbo.su.datacoll.net/nq.cfm?q=5C8EAD7C-790C-4F3E-A2FF-89DB3443A712

Ook zijn wij geïnteresseerd in economisch of maatschappelijk relevante onderzoeksvragen die gerelateerd zijn aan de sportgeneeskunde.

U kunt ons helpen door de kennislacunes waar u tijdens uw werk als sportarts tegenaan loopt te formuleren in de vorm van een onderzoeksvraag. Bijvoorbeeld:

 1. Wat is het effect van PRP-injectie(s?) bij patiënten met een chronische jumpers knee en wat is bekend over de kosten-effectiviteit van PRP-injecties bij deze aandoening?
 2. Wat is de optimale dosis-response qua trainingsomvang voor patiënten met depressie, afgemeten aan zelfbeeld, zelfvertrouwen en arbeidsverzuim?
 3. Welke factoren zijn van belang voor een succesvolle implementatie van  bewezen effectieve preventieve maatregelen voor sporters, zoals een enkelbrace of de Nordic Hamstring Curl?

Vanwege de voortgang van het project ontvangen wij uw bijdrage graag uiterlijk 28 maart a.s..

Voor het invullen van uw onderzoeksvragen kunt u gebruik maken van deze link https://usbo.su.datacoll.net/nq.cfm?q=5C8EAD7C-790C-4F3E-A2FF-89DB3443A712  

Wat levert dit op?
Na inventarisatie van alle ingediende onderzoeksvragen organiseert de Werkgroep Wetenschapsagenda Sportgeneeskunde op  19 september a.s. om 19.00 uur in Bilthoven een bijeenkomst waar u als sportarts kunt deelnemen aan een discussie om tot prioritering van de ingediende vragen te komen. De belangrijkste wetenschappelijke speerpunten worden vervolgens gebruikt voor het opzetten van de Wetenschapsagenda.

Als waardering voor uw bijdrage aan de ontwikkeling van ons vak door een onderzoeksvraag uit uw sportmedische praktijk met ons te delen bieden wij u de mogelijkheid:

 • 25 euro korting op een SOS-cursus naar keuze
 • 25 euro korting op de Nederlandse vertaling van de 4e editie van het boek Clinical Sports Medicine, verschijningsdatum medio 2016 (reguliere prijs € 119,50,-)(+ kans op een gratis exemplaar: er worden 3 gratis exemplaren verloot)
 • Ik maak geen gebruik van bovengenoemde opties

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet, 
namens de gehele Werkgroep Wetenschapsagenda Sportgeneeskunde,

 • Frank Backx
 • Milou Beelen
 • Fred Hartgens
 • Esther Schoots
 • Hans Tol
 • Robert-Jan de Vos
 • Don de Winter
 • Hans Zwerver