Wetenschappelijke avond: Training bij hartfalen

Datum: 
dinsdag 10 oktober 2017
Locatie: 
Sportzorg Nederland, Professor Bronkhorstlaan 10 (gebouw 26), 3723 MB in Bilthoven
Doelgroep: 
Sportartsen, aios-sportgeneeskunde, huisartsen, cardiologen, revalidatie-artsen en overige artsen
Accreditatiestatus: 
Sportartsen en huisartsen: 3 uur

In het kader van de deskundigheidsbevordering organiseert de Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg (SOS) namens de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) ieder jaar wetenschappelijke bijeenkomsten. De sprekers op deze laatste wetenschappelijke bijeenkomst van 2017 houden allen een voordracht met betrekking tot het onderwerp ‘Trainen bij hartfalen’.

Recent onderzoek op het gebied van chronisch hartfalen en training heeft nieuwe inzichten gegeven wat betreft de intensiteit van training, welke patiënten profiteren van training en welke fysiologische veranderingen aan verbetering van functioneren ten grondslag liggen. Met behulp van de voorlopige resultaten van drie Nederlandse promotieonderzoeken wordt op deze onderwerpen ingegaan, waarbij er aandacht is voor praktische aanbevelingen voor de huidige en toekomstige praktijk van de hartrevalidatie.

Sprekers en onderwerpen

  • De avond wordt geopend door Ruud Spee, cardioloog in het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven. Hij bespreekt de rol van de cardiale functie tijdens inspanning bij patiënten met hartfalen en de effecten van fysieke training op de centrale hemodynamiek.
  • De tweede spreker is Victor Niemeijer, sportarts in het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond. Hij geeft een presentatie over de rol van de skeletspier met betrekking tot de beperkte inspanningstolerantie van patiënten met hartfalen en hoe fysieke training de skeletspierfunctie kan beïnvloeden.
  • Tot slot vertelt Aernout Snoek, sportarts bij Isala Klinieken te Zwolle, meer over de lange termijn follow-up resultaten van een Graded Exercise Therapy programma voor patiënten met hartfalen. Deze therapie wordt met succes gebruikt bij de reactivatie van patiënten met het chronisch vermoeidheidssyndroom en is in 2009-2010 toegepast bij 60 patiënten met hartfalen.

Maximaal aantal deelnemers
Het maximaal aantal deelnemers bedraagt 60.

Kosten
De kosten voor deze bijeenkomst bedragen:

  • VSG-leden: € 80,-
  • Niet-VSG leden: € 125,-
  • Aios-sportgeneeskunde: € 40,-.

Programma en inschrijven

Inschrijfformulier: Wetenschappelijke avond: Training bij hartfalen

 
U verklaart hiermee akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en annuleringsvoorwaarden die van toepassing zijn op het scholingsaanbod van de SOS.

Gegevens t.b.v. automatische incasso.

Betreft: deelnemerskosten scholing Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg (SOS).

Via dit formulier machtigt ondergetekende de SOS om eenmalig het totaalbedrag van deze scholing van zijn/haar rekening af te schrijven.

EENMALIGE MACHTIGING

Stichting Opleidingen in de Sportgeneeskunde 
Prof. Bronkhorstlaan 10
3723 MB Bilthoven

Incassant ID: NL59ZZZ411882600000
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg om éénmalig het totaalbedrag van uw bankrekening af te schrijven wegens deelname aan betreffende cursus/congres. Incasso zal circa één week voor aanvang van de scholing plaatsvinden.