Wetenschappelijke avond 'Sport en Hersenen'

Datum: 
dinsdag 10 april 2018
Locatie: 
Sportzorg Nederland, Professor Bronkhorstlaan 10 (gebouw 26), 3723 MB, Bilthoven
Doelgroep: 
Sportartsen, AIOS sportgeneeskunde, huisartsen, neurologen en overige (team)artsen.
Accreditatiestatus: 
De bijeenkomst is geaccrediteerd voor sportartsen en huisartsen voor 3 uur.

Inleiding
In het kader van de deskundigheidsbevordering organiseert de SOS namens de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) ieder jaar wetenschappelijke bijeenkomsten. De sprekers op deze tweede wetenschappelijke bijeenkomst van 2018 houden voordrachten met betrekking tot het onderwerp Sport en Hersenen.

Hersenletsels zijn niet de meest voorkomende blessures in de sport, maar zijn door de grote verscheidenheid in presentatie van klachten, ernst en beloop soms lastig te begeleiden. Vanwege de mogelijke korte- en lange termijn gevolgen van hersenschuddingen en recidiverende subklinische (micro)traumata, staat het hersenletsel ontstaan tijdens sport in de schijnwerpers. Voor (sport)artsen is het daarom belangrijk op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en nieuwe inzichten op het gebied van de begeleiding van een hersenschudding bij sporters.

Tijdens de bijeenkomst staat de sportgerelateerde hersenschudding centraal. De 5e Consensus Statement on Concussion in Sport vormt het uitgangspunt voor de bespreking van de definitie en de klinische presentatie van de hersenschudding, de beoordeling tijdens de wedstrijd, de mogelijkheden voor evaluatie van het herstel en de besluitvorming over wedstrijdfitheid. Daarbij vormt neuropsychologisch onderzoek (NPO) steeds meer een integraal onderdeel van de begeleiding bij sporters met een hersenschudding. Daarom extra aandacht voor het NPO, de voor sporters relevante neuropsychologische functies en voorbeelden uit de huidige sportpraktijk.

Sport en bewegen hebben ook gunstige effecten op de ontwikkeling van hersenfuncties. Juist die positieve aspecten zijn extreem waardevol voor gebruik bij bewegingsstimulering en verdienen een prominente plaats in de discussie over de wederzijdse beïnvloeding van sport en hersenen.

Dr. Marsh Königs is neurowetenschapper met een specialisatie op het gebied van traumatisch hersenletsel. In 2016 is hij aan de afdeling Klinische Neuropsychologie van de Vrije Universiteit gepromoveerd op onderzoek naar de effecten van traumatisch hersenletsel op de hersenstructuur, neurocognitie en gedrag van kinderen. Momenteel is hij als postdoctoraal onderzoeker werkzaam in het Emma Kinderziekenhuis (AMC) en is hij medeverantwoordelijk voor de begeleiding van sportgerelateerde hersenschuddingen bij de KNVB en AFC Ajax.

Edwin Goedhart is als sportarts meer dan 20 jaar actief in het betaald voetbal, waarvan de laatste 6 jaar als teamarts van het Nederlands elftal. Hij houdt zich sinds 2003 actief bezig met het, vanuit een wetenschappelijk perspectief, verbeteren van de begeleiding van voetballers met een hersenletsel. Hij is als hoofd van het SportMedisch Centrum betrokken bij de realisatie van de Polikliniek Sportgerelateerde Hersenschudding binnen het Voetbal Medisch Centrum van de KNVB.

Dr. Marck de Greeff is als bewegingswetenschapper in 2016 gepromoveerd op onderzoek naar fysiek actieve taal- en rekenlessen. Dit project (‘Fit en Vaardig op School’) heeft aangetoond dat het combineren van fysieke activiteiten met taal- en rekenopdrachten in de klas, de cognitieve ontwikkeling van kinderen kan verbeteren. Momenteel is hij als postdoctoraal onderzoeker aangesloten bij het Centrum voor Bewegingswetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Hierbij is hij verantwoordelijk voor het onderzoek naar de effecten van twee verschillende bewegingsinterventies op de cognitieve prestaties van kinderen.

Kosten

  • De kosten voor deze bijeenkomst bedragen € 80 voor VSG leden en € 125 voor niet-VSG leden.
  • Aios sportgeneeskunde betalen € 40.

Programma en inschrijven