Wetenschappelijke avond: pre-revalidatie

Datum: 
dinsdag 16 februari 2016
Locatie: 
Sportgeneeskunde Nederland. Professor Bronkhorstlaan 10, terrein Berg en Bosch, gebouw 26
Doelgroep: 
Aios-sportgeneeskunde, sportartsen, huisartsen en overige artsen
Accreditatiestatus: 
Sportartsen en huisartsen: 3 uur

In het kader van de deskundigheidsbevordering organiseert de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) ieder jaar wetenschappelijke avonden. De sprekers op deze eerste wetenschappelijke avond van 2016 houden allen een voordracht met betrekking tot het onderwerp ‘Pre-revalidatie’, Therapeutisch trainen voor een operatie.

Patiënten die met een goede conditie het ziekenhuis in gaan voor een operatie, lopen minder kans op complicaties en herstellen sneller dan patiënten bij wie de fysieke gesteldheid minder goed is. Pre-operatieve therapeutische training zorgt voor een fittere patiënt op de operatietafel, verkort de opnameduur, vermindert complicaties en versnelt het herstel.

Het klinkt logisch, maar hoe krijg je patiënten ‘fit’ voor de operatie?

In verschillende ziekenhuizen lopen in het kader van het preventieconcept 'Better In, Better Out' inmiddels onderzoeks- en implementatiestudies bij kwetsbare patiënten die chirurgische ingrepen in de thorax of buik moeten ondergaan, patiënten die geopereerd moeten worden vanwege kanker en bij patiënten die een orthopedische ingreep aan de knie of de heup ondergaan.

De sportarts is de specialist op het gebied van de fysieke belasting en belastbaarheid in relatie tot sport en bewegen en heeft bij uitstek kennis van inspanning, inspanningsdiagnostiek en inspanningsfysiologie. Daarbij levert sportgeneeskunde een belangrijke bijdrage aan het handhaven/verbeteren van de fysieke gesteldheid van chronisch zieken. Tijdens deze wetenschappelijke avond staat daarom de vraag centraal welke rol de sportgeneeskunde speelt binnen ontwikkelingen rondom het therapeutisch trainen voor een operatie.

De avond wordt geopend door prof. dr. Nico van Meeteren. Hij is hoogleraar fysiotherapie (fysiek functioneren met chronische ziekte) aan de Universiteit van Maastricht, directeur van de Stichting LSH (Life Sciences & Health) en één van de initiatiefnemers van ‘Better In, Better Out’. In zijn presentatie wordt het concept uitgelegd.

Daarna vertelt dr. Jaap Dronkers, fysiotherapeut/onderzoeker Gelderse Vallei Ziekenhuis Ede, over het functieverlies en –herstel rond ziekenhuisopnamen en in het bijzonder de perioperatieve begeleiding van patiënten die een grote buikoperatie moeten ondergaan.

De derde spreker is drs. Karin Valkenet, promovendus in het UMC Utrecht. Ze coördineert een internationaal multi-centrum onderzoek naar ademspiertraining voorafgaand aan een slokdarmresectie. In haar presentatie zal ze ingaan op de effecten van preoperatieve ademspiertraining bij verschillende chirurgische patiëntengroepen. 

Meer informatie en inschrijven

Inschrijfformulier: Wetenschappelijke avond: pre-revalidatie

U verklaart hiermee akkoord te gaan met de voorwaarden die van toepassing zijn op het scholingsaanbod van de VSG.

Gegevens t.b.v. automatische incasso.

Betreft: deelnemerskosten scholing Vereniging voor Sportgeneeskunde

Via dit formulier machtigt ondergetekende de VSG om eenmalig het totaalbedrag van deze scholing van zijn/haar bank-girorekening af te schrijven.

EEMALIGE MACHIGING

Vereniging voor Sportgeneeskunde
Prof. Bronkhorstlaan 10
3720 AB Bilhoven

Incassant ID: NL41ZZZ404086100000
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Vereniging voor Sportgeneeskunde om éénmalig het totaalbedrag van uw bankrekening af te schrijven wegens deelname aan betreffende cursus/congres. Incasso zal ca. één week voor aanvang van de scholing plaatsvinden.