Wetenschappelijke avond: Inspanningsgerelateerde onderbeenklachten

Datum: 
donderdag 13 juni 2019
Locatie: 
Professor Bronkhorstlaan 26, Bilthoven
Doelgroep: 
Sportartsen, AIOS sportgeneeskunde, huisartsen en overige artsen
Accreditatiestatus: 
3 uur

In het kader van de deskundigheidsbevordering organiseert de SOS namens de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) ieder jaar wetenschappelijke bijeenkomsten. De sprekers op deze wetenschappelijke bijeenkomst houden voordrachten met betrekking tot het onderwerp moeilijk behandelbare inspanningsgerelateerde onderbeenklachten.

De presentaties worden gegeven door drie leden van de multidisciplinaire VSG-Werkgroep NIAPS (Netwerk InspanningsAfhankelijke PijnSyndromen), zij zullen ingaan op drukmetingen, conservatieve en operatieve behandelingen van inspanningsgerelateerde onderbeenklachten. Ook zullen zij ingaan op een aantal interessante casussen. De inspanningsgerelateerde onderbeenklachten die aan bod komen zijn Mediaal Tibiaal Stress Syndroom (MTSS), Chronic Exertional Compartment Syndrome (CECS), Popliteal Artery Entrapment Syndrome (PAES) en nerve entrapments.

  • In de eerste presentatie van de avond door dr. Adwin Hoogeveen wordt ingaan op de uitvoering en waarde van drukmetingen bij onderbeenklachten.
  • In de tweede presentatie van drs. Wessel Zimmermann komt de laatste stand van zaken rondom conservatieve aspecten aan bod.
  • De laatste presentatie van deze wetenschappelijke bijeenkomst wordt gegeven door dr. Marc Scheltinga. In zijn presentatie wordt ingegaan op de chirurgische behandeling van inspanningsgerelateerde onderbeenklachten.

Avondvoorzitter: Professor Frank Backx,

Download het programma

Kosten

De kosten voor deze bijeenkomst bedragen € 80,-- voor VSG leden en € 125,-- voor niet VSG leden.

Inschrijven

Inschrijfformulier

Meer informatie

De organisatie van deze avond is uitbesteed aan de SOS. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de SOS tel. 030-225 22 90.