Wetenschappelijke avond Duikgeneeskunde: Duikers adviseren met neurologische en/of psychiatrische stoornissen

Datum: 
donderdag 14 juni 2018
Locatie: 
Sportzorg Nederland, Professor Bronkhorstlaan 10 (gebouw 26), 3723 MB, Bilthoven
Doelgroep: 
Sportartsen, AIOS sportgeneeskunde, huisartsen, en overige artsen geïnteresseerd in de duikgeneeskunde.

Inleiding
Jaarlijks organiseert de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) tenminste één wetenschappelijke avond, waarbij aandacht is voor duikgeneeskunde. Het keuren van sportduikers vraagt van de keurende (sport)arts bijzondere vaardigheden en goede kennis van de fysiologie en pathofysiologie van de duikgeneeskunde. De wetenschappelijke avonden duikgeneeskunde zijn vooral bedoeld ter verdieping van duikgeneeskundige kennis. Dit jaar staat een casus centraal.

De casus wordt gepresenteerd door Erik van de Sande, sportarts. Deze casus betreft een jongeman die op zijn 16e jaar een acute meningitis doormaakt. Hij is topsporter en duiker. Na de episode met meningitis wil hij weer duiken. In een later stadium maakt hij ook een ernstige psychiatrische ziekte door. Verschillende aspecten van neurologie en psychiatrie vormen de rode draad van de avond. Kennis van de duikfysiologie en pathofysiologie is hiervoor onontbeerlijk.

De avond wordt geopend door Mattijn Buwalda, anesthesist, die een inleiding geeft in de decompressietheorie aan de hand van praktijkvoorbeelden. Stel er komt een duiker bij u die zegt DCS te hebben opgelopen tijdens een vakantie in Thailand. Het was een square dive, 11 min op 26 msw dive op lucht, netjes binnen zijn NDL, en gradient factors 15/90. Tijdens de inleiding komen vragen aan bod zoals: Hoe werkt een Haldanian decompressiemodel? Wat zijn gradient factors, bounce dives en deep stops? Hoe stelt een duiker zijn conservatisme factor of gradient factors in? Welke factoren beïnvloeden de stikstof op- en afname nog meer maar worden niet 'gezien' door de duikcomputer?

In de volgende presentatie gaat Gerhard Visser dieper in op de pathofysiologie van DCZ, klinische verschijnselen en behandeling. Welk aanvullend onderzoek is zinvol als iemand een DCZ heeft doorgemaakt of als je iemand ervan verdenkt. Gerhard heeft een ruime ervaring als neuroloog, en is ook duikinstructeur.

De wetenschappelijke avond wordt afgesloten door Bram Querido, psychiater, die ons zal bijpraten over de laatste inzichten op het gebied van de psychiatrie.

Accreditatie
De bijeenkomst is geaccrediteerd voor sportartsen en huisartsen voor 3 uur.
Er is ook accreditatie aangevraagd bij de SCAS (Stichting Certificering van Actoren in Sportgezondheidszorg) voor de (her)registratie in het register van erkende sportduikkeuringsartsen. Dit register staat open voor andere artsen, mits aan de eindtermen voor de opleiding duikgeneeskunde is voldaan.

Kosten

  • VSG-leden: € 80,-
  • Aios sportgeneeskunde: € 40,-
  • Niet VSG-leden: € 125,-

Programma en inschrijven

Meer informatie
Het maximaal aantal deelnemers bedraagt 60.
De organisatie van deze avond is uitbesteed aan de Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg (SOS). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de SOS. Telefoonnummer: 030-225 22 90.