Wetenschappelijke avond 'Duikgeneeskunde'

Datum: 
donderdag 04 april 2019
Locatie: 
Bilthoven
Doelgroep: 
Sportartsen, AIOS sportgeneeskunde, huisartsen en overige artsen.
Accreditatiestatus: 
De bijeenkomst is geaccrediteerd voor sportartsen en huisartsen voor 3 uur.

Let op: i.v.m. beschikbaarheid docenten is deze avond op donderdag 4 april, en niet op 2 april zoals eerder gecommuniceerd. 

Direct inschrijven
Programma

Jaarlijks organiseert de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) tenminste één wetenschappelijke avond, waarbij aandacht is voor duikgeneeskunde. Het keuren van sportduikers vraagt van de keurende (sport)arts bijzondere vaardigheden en goede kennis van de fysiologie en pathofysiologie van de duikgeneeskunde. De wetenschappelijke avonden duikgeneeskunde zijn vooral bedoeld ter verdieping van duikgeneeskundige kennis. Dit jaar hebben we twee uitmuntende sprekers, Peter Germonpré, Medisch directeur Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie, militair ziekenhuis in Brussel en Frans Krouwels, longarts in het Spaarneziekenhuis.

Peter is tevens de deskundige die voor de DAN in Europa alle duikongevallen coördineert en veel wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de duikgeneeskunde. In de praktijk combineert hij een dagelijkse hyperbare zorgverlening met advies- en expertise over duik- en luchtvaartgeneeskunde, zowel militair als burger), opleiding en wetenschappelijk werk.

Frans Krouwels treedt vaak op als spreker op scholingen over astma, COPD en Longfunctie voor huisartsen en longartsen i.o. en voor longartsen op het gebied van interstitiële longziekten. Hij is een fervent duiker en is ook lid van sectie Longfunctie, SABO (ademhaling onder bijzondere omstandigheden). Verder verricht hij keuringen en beoordeelt pulmonale risico’s voor duikers en werkt daarbij nauw samen met de cardioloog en een KNO arts.

Kosten

De kosten voor deze bijeenkomst bedragen € 80,-- voor VSG leden en € 125,-- voor niet-VSG leden. Aios sportgeneeskunde betalen € 40,--.

Locatie en tijd

Deze wetenschappelijke bijeenkomst wordt gehouden op donderdagavond 4 april 2019 van 19:00 – 22:00 uur in het gebouw van Sportzorg Nederland in Bilthoven (Professor Bronkhorstlaan 10, terrein Berg en Bosch, gebouw 26).

Meer informatie

De organisatie van deze avond is uitbesteed aan de SOS.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de SOS tel. 030-225 22 90.

Direct inschrijven