Vyaire Prijs voor Sportgeneeskunde

 

De deadline voor het inleveren van wetenschappelijk artikelen voor de prijs is tot 1 juli a.s. verlengd. 

Onderzoekers opgelet! Ook dit jaar wordt u uitgenodigd om mee te dingen naar de ‘ Vyaire Prijs voor Sportgeneeskunde’.

De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) wil door middel van de Vyaire Prijs voor Sportgeneeskunde het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de sportgeneeskunde in de ruimste zin bevorderen en nodigt daarvoor een ieder uit een proefschrift en/of wetenschappelijk artikel aan te leveren. Er wordt een eerste, tweede en derde prijs uitgereikt voor de beste proefschriften uit 2018, respectievelijk ter waarde van €2000,-, €500,- en €250,-. Daarnaast is er een geldprijs beschikbaar van €500,- voor het beste wetenschappelijke artikel uit 2018. De prijzen worden uitgereikt tijdens het Sportmedisch Wetenschappelijk Jaarcongres van de Vereniging voor Sportgeneeskunde eind november 2019.

Proefschriften met praktische relevantie voor de sportgeneeskunde die in 2018 zijn gepubliceerd/geaccepteerd (en nog niet eerder hebben meegedongen), dienen vóór 1 juni 2019 aangemeld te zijn via het inschrijfformulier.

Wetenschappelijke artikelen met praktische relevantie voor de sportgeneeskunde die in 2018 zijn gepubliceerd/geaccepteerd (en nog niet eerder hebben meegedongen), dienen vóór 1 juli 2019 aangemeld te zijn via het inschrijfformulier.in 

Procedure aanmelden

 • Ga naar het inschrijfformulier om u aan te melden. U upload hier tevens een PDF van uw artikel of proefschrift. 
 • Let u op: voor proefschriften geldt dat uw inzending definitief is als we vóór 1 juni 2019 tevens vijf hardcopy exemplaren hebben ontvangen. De proefschriften kunnen worden opgestuurd naar:
  Vereniging voor Sportgeneeskunde
  t.a.v. de Jury van de Prijs voor Sportgeneeskunde
  Postbus 52
  3720 AB Bilthoven

De VSG wil graag de digitale versie van uw proefschrift/artikel publiceren op het Platform Sport & Geneeskunde. Wilt u bij het indienen van uw proefschrift/artikel laten weten of u hiermee akkoord bent.
Bij vragen kunt u contact opnemen met Kelley Post kelleyp@sportgeneeskunde.com of 030-225 22 90.

Inclusiecriteria inzendingen

 • proefschrift met een verdedigingsdatum in 2018;
 • wetenschappelijk artikel geaccepteerd of gepubliceerd in 2018;
 • de inzendingen mogen niet eerder met dezelfde prijs bekroond zijn;
 • inzender moet eerste auteur van de inzending zijn of waarnemer van de eerste auteur,
 • maximaal één inzending per auteur;
 • het onderzoek moet uitgevoerd zijn aan een Nederlandse instelling, ongeacht de herkomst van de inzender;
 • voor de wetenschappelijk artikelen geldt dat alleen originele artikelen worden toegestaan.
 • literatuur reviews en meta-analyse vallen buiten de Vyaire Prijs voor Sportgeneeskunde.

Jury

 • Hans Tol (sportgeneeskunde)
 • Maarten Moen (sportgeneeskunde)
 • Bernard te Boekhorst (sportgeneeskunde)
 • Jasper de Vries (orthopedie)
 • Rienk Dekker (revalidatiegeneeskunde)
 • Robert van Cingel (sportfysiotherapie)
 • Ruud Spee (cardiologie)