Voeding en sport 2016

Datum: 
donderdag 21 januari 2016 t/m vrijdag 22 januari 2016
Locatie: 
Maastricht School of Management (t.o. Universiteit Maastricht), Endepolsdomein 150 Maastricht.
Doelgroep: 
Aios sportgeneeskunde (3 en 4e jaars), sportartsen en overige artsen.
Accreditatiestatus: 
Sportartsen en huisartsen: 11 punten

Voeding en de inname van vocht kan van grote invloed zijn op de gezondheid en de prestatie van een (top-)sporter. Het is dus voor een (sport-)arts van groot belang om te weten aan welke randvoorwaarden deze voeding dient te voldoen en hoe het voedingsgedrag van een sporter beïnvloed kan worden om gezondheidsbeïnvloeding en/of prestatieverbetering te bewerkstellingen.

  • In deze tweedaagse cursus zal worden ingegaan op de huidige stand van zaken qua wetenschappelijke kennis over
    voeding en vochtopname in verschillende sportsituaties en bij verschillende takken van sport.
  • Daarnaast zal er specifiek aandacht worden besteed aan het optreden van maagdarmklachten bij sporters en de preventie respectievelijk de behandeling daarvan.
  • Naast uitgebreide aandacht voor de wetenschap, wordt in de cursus ook ingegaan op de praktijk van te geven voedingsadviezen aan sporters.

Docenten

Uw collega's beoordelen de cursus 'Voeding en Sport' als volgt:

  • "Goede cursus, inhoudelijk sterk. Heel nuttig voor de praktijk."
  • "Actuele informatie, relevant en praktisch bruikbaar."
  • "Casuïstiek uit de praktijk.'
  • "Interactiviteit, goede handvaten voor de praktijk."

Meer informatie en inschrijven

Inschrijfformulier: Voeding en sport 2016

 
U verklaart hiermee akkoord te gaan met de voorwaarden die van toepassing zijn op het scholingsaanbod van de SOS.

Gegevens t.b.v. automatische incasso.

Betreft: deelnemerskosten scholing Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg (SOS).

Via dit formulier machtigt ondergetekende de SOS om eenmalig het totaalbedrag van deze scholing van zijn/haar rekening af te schrijven.

EENMALIGE MACHTIGING

Stichting Opleidingen in de Sportgeneeskunde 
Prof. Bronkhorstlaan 10
3720 AB Bilthoven

Incassant ID: NL59ZZZ411882600000
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg om éénmalig het totaalbedrag van uw bankrekening af te schrijven wegens deelname aan betreffende cursus/congres. Incasso zal circa één week voor aanvang van de scholing plaatsvinden.