Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Vacature voor 7 aios-Sportgeneeskunde

Sportarts, een veelzijdig beroep met toekomst

Als je kiest voor een toekomst als sportarts, kies je voor een jong en actief vak met vele mogelijkheden. Het werk van een sportarts is enorm gevarieerd en vergt een brede geneeskundige kennis. De opleiding bestaat o.a. uit klinische modules (cardiologie, pulmonologie, orthopedie), de praktijkleermodules sportgeneeskunde en een (landelijk) georganiseerd cursorisch deel, waarvan het fysiologieonderwijs een belangrijk onderdeel is. Het praktijkdeel van de opleiding is regionaal georganiseerd.

Als sportarts kun je aan de slag in een sportmedische instelling (SMI) zoals een SportMedisch Adviescentrum (SMA) of een SportGeneeskundige Afdeling (SGA) in een ziekenhuis. Ook sportorganisaties zoals sportbonden en professionele (top)sportclubs bieden jou als sportarts uitdagend en afwisselend werk. Hierbij werk je intensief samen met (top)sporters en hun coaches, waarbij je veel reist en, niet te vergeten, fantastische sportieve hoogtepunten worden meebeleefd.

Jouw werk bestaat o.a. uit:

 • diagnosticeren en behandelen van problematiek en/of blessures van het bewegingsapparaat die door sport en bewegen zijn ontstaan of zich daarbij manifesteren;
 • casemanaging en/of consulentschap in de zorgketen voor personen met chronische aandoeningen (‘exercise = medicine’). Denk hierbij aan hart- long- en oncologiepatiënten;
 • het verrichten van (preventieve) sportmedische onderzoeken;
 • sportmedische begeleiding van teams en individuele sporters.

Om sportarts te kunnen worden dien je eerst de basisstudie geneeskunde te hebben afgerond. Daarna volgt een vierjarige medische vervolgopleiding Sportgeneeskunde. De opleiding wordt verzorgd door de Stichting Beroepsopleiding tot Sportarts (SBOS).

De negen opleidingsregio’s zijn:

 • Amersfoort/Baarn (opleiding in samenwerking met Amsterdam)
  (geen instroom in 2017)
 • Amsterdam (opleiding in samenwerking met Amersfoort)
 • Leidschendam (geen instroom in 2017)
 • Groningen
 • Nijmegen (geen instroom in 2017)
 • Noord Limburg
 • Utrecht
 • Eindhoven/Veldhoven
 • Zwolle

Sollicitatieprocedure en –formulier
Voor 2017 worden zeven aios tot de opleiding toegelaten. Toelating tot de opleiding vindt plaats via een landelijke sollicitatieprocedure. De sollicitatieprocedure voor een opleidingsplaats Sportgeneeskunde staat open voor bevoegde artsen in Nederland met een goede beheersing van de Nederlandse taal, die bovenal gemotiveerd en enthousiast over het vak zijn. Op www.sportgeneeskunde.com/opleiding-tot-sportarts vind je de sollicitatieprocedure en het sollicitatieformulier. Jouw sollicitatie dient uiterlijk 15 juni 2016 in ons bezit te zijn. De opleiding start per 1 januari 2017. 

Meer informatie
Meer informatie, zoals de opbouw van de opleiding, beroepsprofiel van de sportarts en interviews met sportartsen over het vak tref je aan op: www.sportgeneeskunde.com/opleiding-tot-sportarts.

 • "Je wordt als sportarts elke dag uitgedaagd om het maximale te leveren, er gebeurt altijd wel iets en je bent nooit klaar want het vakgebied vernieuwt zich onophoudelijk" - sportarts Edwin Goedhart, manager sportgeneeskunde bij de KNVB.
 • "Als je borstkanker hebt gehad, heb je een litteken bij je schouder. Wat kun je dan nog wel en wat niet, en wat is met training en oefeningen te verbeteren" - sportarts Goof Schep, Maxima Medisch Centrum.