Trainingsfysiologie bij Chronisch Zieken

Datum: 
donderdag 30 januari 2020 t/m vrijdag 31 januari 2020
Locatie: 
Sportzorg Nederland, Professor Bronkhorstlaan 10 (gebouw 26), Bilthoven
Doelgroep: 
Sportartsen en artsen die de cursus ‘Trainingsfysiologie’ hebben gevolgd en AIOS-sportgeneeskunde
Accreditatiestatus: 
De cursus is voor sportartsen voor 10 uur geaccrediteerd en door de CvAH voor huisartsen voor 10 punten.


Over de positieve effecten van sport en bewegen, ook voor mensen met een chronische ziekte (al dan niet in het revalidatietraject), wordt steeds meer bekend. Dit heeft er mede aan bijgedragen dat steeds meer mensen met een chronische ziekte blijven of (weer) gaan sporten.
(Sport)artsen zien deze mensen regelmatig op het reguliere spreekuur. Om de sporter met een chronische ziekte goed te kunnen adviseren zal de (sport-)arts dus in staat moeten zijn om adviezen te geven over fysieke belastbaarheid en verantwoorde trainingsprogramma’s. Hierbij is het doel niet alleen een betere belastbaarheid bij ‘bewegen in de vrije tijd’, maar ook een betere belastbaarheid in de werksituatie.
Tijdens de tweedaagse cursus ‘Trainingsfysiologie bij Chronisch Zieken’ wordt op de eerste ochtend de epidemiologie van chronische ziekten besproken waarbij ingegaan wordt wat ‘Exercise is medicine’ kan betekenen voor de doelgroepen van de sportarts en hoe de cliënt / patiënt het beste gemotiveerd kan worden tot gedragsverandering. In het middagprogramma wordt aandacht besteed aan de trainingsfysiologie bij de verschillende vormen van (pre-) Diabetes Mellitus, alsmede aan revalidatie/ training bij longpatiënten.
Op de tweede dag wordt aandacht besteed aan Trainingsfysiologie bij hartfalen, hartinfarct, chronische vermoeidheid en kanker. Afgesloten wordt met een voordracht over de nieuwste ontwikkelingen bij de ‘Prehabilitatie’ / ‘fit for surgery’.
Van de cursisten wordt verwacht dat zij voor de tweede dag een trainingsfysiologische opdracht / casus thuis zullen voorbereiden, die samen met de docenten plenair uitgewerkt zal worden. Hierbij zal een accent gelegd worden op de (valkuilen en aandachtspunten bij de) inspanningsdiagnostiek en het opstellen en beoordelen van trainingsprogramma’s.
De docenten van deze cursus zijn gevraagd vanwege hun expertise op dit gebied en zijn in staat om de theorie in de praktijk van sporters met een chronische ziekte toe te passen en om deze kennis op een begrijpelijk niveau aan de aios sportgeneeskunde / (sport-)arts over te brengen.  

Doelstelling
De doelstelling van de cursus is de cursist kennis, inzicht en vaardigheden te laten verwerven van inspanningsfysiologie bij patiënten / sporters met een chronische aandoening en de invloed van training daarop. Het algemene doel is dat de (sport)arts de sporter met een chronische ziekte adequaat kan begeleiden in situaties die raakvlakken hebben met de trainingsfysiologie.

Doelgroep
Sportartsen en artsen die de SOS-cursus ‘Trainingsfysiologie’ hebben gevolgd en Aios-sportgeneeskunde,  Deze cursus maakt deel uit van het verplicht cursorisch onderwijs in het kader van de opleiding tot sportarts.

Aantal deelnemers
Het maximaal aantal cursisten bedraagt 25.

Datum
Donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020.

Locatie
Sportzorg Nederland, Professor Bronkhorstlaan 10 (gebouw 26), Bilthoven

Certificaat
De deelnemers ontvangen aan het einde van de cursus een certificaat.

Kosten
De prijs voor deze cursus incl. maaltijden en cursusmateriaal bedraagt € 795,--.
Deze cursus maakt deel uit van het verplicht cursorisch onderwijs in het kader van de opleiding tot sportarts.

Inschrijven
via Aanmeldformulier

Programma
Klik hier voor het programma