Thema-avond ‘Zorg voor sporters: een kwestie van vertrouwen’

Datum: 
woensdag 27 oktober 2021
Locatie: 
Bilthoven
Doelgroep: 
(Sport)artsen en andere geïnteresseerden die zich betrokken voelen bij zorg voor sporters.
Accreditatiestatus: 
Accreditatie: sportartsen 3 uur

Kosten: De kosten voor deze bijeenkomst bedragen € 40,--. 

Aanmelden: U kunt zich via deze link aanmelden. 

 

VSG Thema-avond  ‘Zorg voor sporters: een kwestie van vertrouwen’

Inleiding

De wetenschap dat medische informatie bij de sportarts in veilige handen is vormt de basis van de vertrouwensrelatie tussen de sporter en de sportarts. Maar hoe veilig is die informatie, als ook trainers, clubleiding en pers willen weten hoe het er medisch voor staat met een sporter?

Omschrijving

Tijdens deze thema-avond van de Medisch Ethische Commissie van de VSG staan we stil bij de vraag waarom het belangrijk is dat sporter en sportarts iedere keer samen overleggen of en welke informatie gedeeld kan worden met de begeleidingsstaf. Zou je dat niet veel handiger voorafgaand aan ieder seizoen kunnen regelen? Bijvoorbeeld door de sporter een verklaring te laten tekenen, waarmee hij of zij de sportarts toestemming geeft dat medische informatie gedeeld kan worden met de begeleidingsstaf? Is dat handig, of wringt hier iets? We zullen deze vragen vanuit drie gezichtspunten belichten: vanuit filosofisch perspectief, vanuit het perspectief van de sporter en vanuit onze eigen rol als sportarts.

Sandra Meeuwsen is ex-topsporter (triatlon) en filosoof en zij neemt ons in het eerste deel van de avond mee in de achtergronden van impliciete machtsverhoudingen, afhankelijkheid en kwetsbaarheid van sporters ten opzichte van artsen, trainers en andere belanghebbenden in de sport. Vervolgens laten we een topsporter aan het woord, om vanuit het perspectief van de sporter in te zoomen op de vertrouwensrelatie tussen sporter en sportarts.

In het tweede deel van de avond zullen we onder leiding van filosoof Erik Boers onderzoeken hoe we als sportarts kijken naar de vertrouwensrelatie die we hebben met onze sporters/patiënten. We doen dat door middel van een interactieve socratische dialoog, waarbij we op zoek gaan naar onderliggende waarden en impliciete overtuigingen die we allemaal hebben over sport, vertrouwen, macht en afhankelijkheid.

Ben je nieuwsgierig en wil je weleens op een andere manier met collega’s nadenken over je vak? Van harte welkom!

Meld je snel aan, het aantal plaatsen is vanwege het interactieve karakter van het tweede deel van de avond beperkt tot 25 deelnemers.

Locatie en tijd

Deze avond wordt gehouden bij het bureau Sportgeneeskunde in Bilthoven op woensdag 27 oktober 2021 van 19.00 – 22.00 uur. Indien noodzakelijk zal de avond via ZOOM worden gegeven.