Symposium Sport- en beweegbegeleiding en kanker

Datum: 
vrijdag 13 november 2015
Locatie: 
Expo Houten, Meidoornkade 24, 3992 AE Houten
Doelgroep: 
Fit!vak leden en in FITNED.NL geregistreerde instructeurs. Praktijkbegeleiders sportplan Tegenkracht.
Accreditatiestatus: 
Accreditatie wordt aangevraagd voor FITNED.NL geregistreerde fitnessprofessionals

Kanker is een veelvoorkomende ziekte. Sport- en beweegbegeleiders krijgen steeds meer te maken met (ex) oncologische patiënten.

Deze mensen vertrouwen erop begeleid te worden door een competente beweegprofessional, die rekening houdt met de belastbaarheid en die een veilige omgeving kan garanderen. Echter niet elke sport- en beweegbegeleider heeft voldoende kennis en vaardigheden om goed met deze doelgroep om te gaan.

Stichting Tegenkracht wil de kwaliteit van de begeleiding van oncologische patiënten op een hoger niveau brengen door de kennis bij beweegprofessionals zonder medische en oncologische achtergrond te vergroten. Stichting Tegenkracht heeft daarom samen met de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) en Fit!vak het initiatief genomen een symposium te organiseren waarin sport- en beweegbegeleiders de nodige handvatten krijgen om oncologische patiënten zo goed mogelijk te begeleiden. Aan het einde van het symposium krijgen de deelnemers het ’Kennisdossier sport- en beweegbegeleiding’ uitgereikt. 

Leerdoelen

  • Vergroten van de kennis bij beweegprofessionals die te maken hebben/krijgen met sporters met kanker;
  • ​Creëren van vertrouwen bij de beweegprofessionals om aan de gang te gaan met deze doelgroep.

Kosten

  • Fit!vak leden/FITNED.NL geregistreerden en relaties Tegenkracht : € 74,00
  • Overige deelnemers: € 94,00

De prijzen zijn inclusief lunch en bewijs van deelname.

Programma (voorlopig)

10.00 - 10.30       Ontvangst / inschrijving
10.30 - 10.40       Opening en welkom door de dagvoorzitter
10.40 - 11.00       Interviews met ervaringsdeskundigen
11.00 - 12.30       Deel 1: lezingen / presentaties
12.30 - 13.30       Lunch
13.30 - 14.30       Deel 2: lezingen / presentaties
14.30 - 15.00       Afsluiting door Stichting Tegenkracht 

De lezingen in deel 1 en deel 2 zijn: 

  • Sport en kanker: waar moet je op letten.
  • Belastbaarheid van de sporter (beperkingen / pijn).
  • Afstemmen van de trainingsbelasting / beweegadviezen.

LET U OP: WOENSDAG 11, DONDERDAG 12 EN VRIJDAG 13 NOVEMBER ZIJN WIJ AAN HET VERHUIZEN. WIJ KUNNEN UW INSCHRIJVING VIA DE WEBSITE NIET VERWERKEN. WILT U DEELNEMEN AAN HET SYMPOSIUM DAN BENT U UITERAARD VAN HARTE WELKOM.U KUNT ZICH TERPLEKKE INSCHRIJVEN BIJ DE EXPO IN HOUTEN. 

Inschrijfformulier: Symposium Sport- en beweegbegeleiding en kanker

 
U verklaart hiermee akkoord te gaan met de voorwaarden die van toepassing zijn op het scholingsaanbod van de VSG.

Betreft: deelnemerskosten scholing Vereniging voor Sportgeneeskunde

Via dit formulier machtigt ondergetekende de VSG om eenmalig het totaalbedrag van deze scholing van zijn/haar bank-girorekening af te schrijven.

EEMALIGE MACHIGING

Vereniging voor Sportgeneeskunde
Prof. Bronkhorstlaan 10
3720 AB Bilhoven

Incassant ID: NL41ZZZ404086100000
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Vereniging voor Sportgeneeskunde om éénmalig het totaalbedrag van uw bankrekening af te schrijven wegens deelname aan betreffende cursus/congres. Incasso zal ca. één week voor aanvang van de scholing plaatsvinden.